Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-04-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Publikationer i urval Ingegerd Rydin

 • De Leeuw, S. & Rydin,I.(2007) Diasporic Mediated Spaces. In O.G. Bailey, M. Georgiou & R. Harindranath (eds) Transnational Lives and the Media. Re-Imagining Diasporas. London: Palgrave.
 • Rydin, I. & Sjöberg, U. (2007) Identität, kulturelle veränderungen und das Generationsverhältnis. I H. Bonfadelli & H. Moser (eds) Medien und Migration. Europa als multikultureller Raum. Vorgesehener Verlag: VS Verlag fur Sozialwissenschaften.
 • Rydin,I.(2007) Immigrants´ Uses of the Media. In J. Arnett (ed) Encyclopedia          of Children Adolescents, and the Media. New York: Sage.
 • De Leeuw, S. & Rydin, I.  (Accepted) Migrant Children´s Digital Stories. Identity formation and self-representation through media production. European Journal of Cultural Studies.
 • Rydin, I. & Sjöberg, U. (In press) Utilisation des medias dans le´nouveau pays´: Lesenfants, les jeunes, la famille et l´ethnicité. MédiaMorphoses.   De Block, L. & Rydin,I.(2006) Digital Rapping in Media Productions: Intercultural communication through new media. In D. Buckingham & R. Willett (eds) Digital Generations. Children, Young People and New Media. New York: Lawrence Erlbaum.
 • Rydin,I.( in co-operation withN. Christopoulou)(2004) Children´ Social Relations in  Peer Groups. Del. 7-8. European Commission. http://www.chicam.comlänk till annan webbplats
 • Rydin,I.( in co-operation with A. Passani )(2004) School as an Arena for Education,Integration and Socialization. Del. 9-10 .European Commission.http://www.chicam.comlänk till annan webbplats
 • Rydin,I.(2003) Introduction. In I. Rydin (ed) Media Fascinations. Perspectives on Young People´s Meaning Making. Göteborg: Nordicom.
 • Rydin,I.(2003) Children´s Television Reception. Perspectives on Media Literacy, Identification and Gender.  In I. Rydin (ed) Media Fascinations. Perspectives on                     Young People´s Meaning Making. Göteborg: Nordicom.
 • Rydin,I.(2003) Television. In P. Fass (ed) Encyclopedia of Children and Childhood.
 • New York: MacMillan Reference.
 • Rydin, I. (2001) Att lägga smaken till rätta. Tvärsnitt, nr. 3. 2-15.
 • Lykke Christensen, C. & Rydin, I. (2001) Norsk barnmedieforskning i frontlinjen. Nordicom Information, nr. 3-4.                       Rydin, I.  (2000) Barnens röster. Program för barn i Sveriges radio och television 1925-1999. Stockholm: Stiftelsen Etermedierna i Sverige. Nr. 15. (400 s.)
 • Rydin, I. (2000) Kinder im Umgang mit Märchen im Fernsehen. Televizon.Internationales Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen (IZI). 13 (1), 17-23.
 • Rydin,I.(2000) Children´s TV Programs on the Global Market. News from The UNESCO International Clearinghouse on Children and Violence on the Screen No 1, 17-20.  Rydin, I. (1999) Från ´Goddag flickor och pojkar´ till ´Hej alla barn´ — Barnet i svensk radio och TV under 1900-talet. I C. Lykke Christensen (red.) Børn, unge og medier. Nordiske forskningsperspektiver. Göteborg: Nordicom.
 • Rydin,I.(1998) How Children Make Sense of TV-narratives. I. B. Höijer & A. Werner. Cultural Cognition. New Perspectives in Audience Theory. Göteborg: Nordicom.
 • Rydin, I. (1998) Hur 6-8 åringar ger mening åt en TV-berättelse. Reception av en senmodern Törnrosa-saga. I I. Frønes & M. Haldar (red.) Digital      Barndom. Oslo: Ad Notam, Gyldendal.
 • Rydin,I.(1996) Making sense of tv-narratives. Children's readings of a fairy tale. Akademisk avhandling, Linköping: Institutionen för temaforskning, Linköpings universit, No 142. (284 s.)
Sidan uppdaterad 2008-04-03