Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-02-14. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Publikationer Jeanette Sjöberg

  • Aderklou, C. Fritzdorf, L. Tebelius, U. Bengtsson, J. & Baerveldt, A-J. (2002). Pedatronics: Robotic toys as a source to evoke young girls- technological interest. Proceedings 32nd ASEE/IEEE Frontiers in Education Conferenc at November 6 - 9, 2002, Boston, MA.
  • Bengtsson, J. (2003). Multipla roller på simple screen. En explorativ studie om interaktion i chat-kontext fångad i realtid. D-uppsats i pedagogik. Sektionen för hälsa och samhälle. Högskolan i Halmstad.
  • Petersson, E. Bengtsson, J. Leidi, J. (2004). Encouraging co-operation designed as participation - the beginning of a beautiful friendship? IPS-2000-00113, Transfer of Innovative Methods. Evaluation Report.
  • Nelson, A. & Bengtsson, J. (2008). Undergratuate students´actorship in studying an educational science course in a Swedish context. Higher Education Research and Development 3(27), 187-189.
  • Sjöberg, J. (2010). Chatt som umgängesform. Unga skapar nätgemenskap. Doktorsavhandling. Stockholms universitet.
  • Sjöberg, J. (2011). Ungdomars hälsnings- och avskedsrutiner i ett chattrum som del av umgängeskoder på nätet. Barn nr. 3-4 2011, 39-53. ISSN 0800-1669. Norsk senter för barneforskning.
Sidan uppdaterad 2018-02-14