Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-03-17. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Publikationer Jörgen Johansson (urval)

Johansson, Jörgen. 1991, Offentligt och privat i regionalpolitiken, Lund Political Studies 69, (236 s). Doktorsavhandling.

Johansson, Jörgen. 1995. Europeiska regioner. Regionforskning i empirisk och normativ belysning. Örebro Studies 13, Högskolan i Örebro.

Johansson, Jörgen. 1999. Regionalisering och internationalisering i Halland. Politik och statsvetenskap i ett epokskifte. Forskning i Halmstad nr 3. Högskolan i Halmstad.

Johansson, Jörgen. 1999. Regionreform på försök - första stegen mot en ny regional samhällsorganisa-tion. Publicerad som rapport till den parlamentariska regionkommittén (PARK), SOU 1999:103.

Johansson, Jörgen. 1999. Demokrati i regioner - utvecklingsdrag och möjligheter. Uppsats i demokratiutredningens Forskarvolym I, Maktdelning (SOU 1999:76).

Johansson, Jörgen. 2000. Regionalisation in Sweden. In Gidlund, JE-Jerneck, M. Local and Regional Governance inEurope : Evidence from Nordic Regions. Cheltenham: Edward Elgar.

Johansson, Jörgen. 2003. Från regionernas Europa till en kommunernas Region - regionreformer i svensk politik sedan 1990, inlägg i antologin Demokratins geografiska gränser, Stockholm, Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet.

 Johansson, Jörgen 2005. Regionförsök och demokrati — demokratisk legitimitet och regionalt utvecklingsarbete i Skåne och Västra Götaland. Forskning i Halmstad nr 10, Högskolan i Halmstad.

Johansson, Jörgen 2005. Kommunpolitikers kontakter — kommunstyrelsepolitikers kontakter i Skåne, Västra Götaland och Kalmar län 1999-2004. I Kommunal ekonomi och politik, vol 9, nr 4 — dec. 2005.

 Johansson, Jörgen 2006. Regionreformer i Sverige. Regionalisering i Skåne och Västra Götaland. I PK Mydske (red.) Skandinaviske regioner — plass for politikk? Oslo; Fagbokforlaget.

 Johansson, Jörgen 2008. De nya regionerna och den kommunala självstyrelsen. Politisk organisering i skärningspunkten mellan lokalt och regionalt. I Martin Åberg & Thomas Denk (red). Regionalisering som process. Lund, Gleerups förlag (underutgivning).

 

Sidan uppdaterad 2008-03-17