Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-04-04. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Publikationer i urval Kristina Ziegert

  • Ziegert K. (2010) Journal Club - a forum for scientific dialectics. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, Vol 5, No 2. 465-DOI: 10.34202/qhw.v5i2.4652.
  • Hallberg U., Paulsson G., Ziegert K. (2010)"Developing Grounded Theory. The Second Generation" Book review. Int J Qualitative Stud Health and Well-being. Full Text(online), 5:5058-DOI:10.3402/qhw.v5i2.5058
  • Experiences of time in everyday life of the Swedish next of kin of hemodialysis patients" Nursing and Health Sciences (2009). 11. 45-50.
  • "Professional support for next of kin of patients receiving chronic haemodialysis treatment: a content analysis study of nursing documentation" (2007) Journal of Clinical Nursing 16, 353-361
  •   “Health in everyday life among spouses of haemodialysis patients; a content analysis" (2006) Scandinavian Journal of Caring Sciences 20, 1-6.
  •   “Everyday life among next of kin of haemodialysis patients" (2005) Medical dissertation 926 Linköpings Universitet, Faculty of Health Sciences.
  •   “Time distribution factors of hospital and home care among chronic haemodialysis patients" (2004) Journal of Renal Care 1, 19-23.
  •   “Conception of life situation among next of kin of haemodialysis patients" (2001) Journal of Nursing Management 9, 231-239.
  •   “Å vara pårörende till människor med kronisk nyresvikt og hemodialysbehandling" I “Bäre herandres byrder. Pårörende i sykepleien" B. Störe Brinchmann (red). (2002) Fagbokforlaget, Bergen.
  •   "Omvårdnad av patient med diabetes mellitus" I "Omvårdnad vid långvariga sjukdomstillsånd Fallbeskrivningar" U.Kylberg & E.Lidell (red). (2002) Studentlitteratur, Lund.
Sidan uppdaterad 2008-04-04