Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-11-13. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Publikationer Martin Danielsson

Abalo, Ernesto, Martin Danielsson, Håkan Johansson & Tobias Olsson. 2010. Digital inkludering eller exkludering? Arbetslösas användning av Arbetsförmedlingens webbplats. I Hjort, Torbjörn, Philip Lalander & Roddy Nilsson (red.), Den ifrågasatte medborgaren - om utsatta gruppers relation till välfärdssystemen. Växjö: MiV, Linnéuniversitetet.

Danielsson, Martin. 2010. On the Classified and Classifying Consumption of Digital Media: Initial Findings from a Comparative Case Study of Young Men in Sweden. Paper presented at ECREA Conference 2010.

Abalo, Ernesto & Martin Danielsson. 2008. Olika publiker, olika livsstilar. Om idrott, kultur och regional utveckling. Rapport. Växjö universitet: Inst. för samhällsvetenskap.

 
Salonen, Tapio, Ernesto Abalo & Martin Danielsson. 2008. Myndighet frågar medborgare. Brukarundersökningar i offentlig verksamhet. Rapport. Växjö universitet: Växjö University Press.

 
Abalo, Ernesto, Martin Danielsson, Håkan Johansson & Tobias Olsson. Emerging Patterns of Inclusion and Exclusion in the Era of E-government: A Study of Users of ´Swedish Public Employment Service´ on the Internet. Paper presented at IAMCR Congress 2008.

 
Abalo, Ernesto & Martin Danielsson. 2008. Digitalisering och social exklusion. Om medborgares användning av och attityder till Arbetsförmedlingens digitala tjänster. Rapport. Växjö universitet: Växjö University Press.

 
Danielsson, Martin. 2007. Ungdomars användning av nya medier. En forskningsöversikt. Rapport. Växjö universitet: Lärarutbildningsnämnden.

 
Olsson, Tobias & Martin Danielsson. 2007. Webbplatser som medborgerliga resurser. En explorativ studie av den politiska webben. Rapport. Lunds universitet: Medie- och kommunikationsvetenskap.

 
Abalo, Ernesto & Martin Danielsson. 2006. Om aktiva herrar för aktiva herrar. Mediesporten och dess publik. Artikel publicerad på idrottsforum.org. Malmö Högskola: Idrottsvetenskap.

 
Abalo, Ernesto & Martin Danielsson. 2004. Förenaren och utestängaren. Om mediesport-konsumtion och sportpreferenser. Rapport. Växjö universitet: Inst. för samhällsvetenskap.

Sidan uppdaterad 2008-11-13