Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-07-07. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Publikationer i urval Mikael Sandberg

Böcker

 • Social Capital and Democratisation. Roots of Trust in Post-Communist Poland and Ukraine, with Martin Åberg, Ashgate 2003, 332+xvi
 • Green Post-Communism? Environmental aid, Polish Innovation and evolutionary political-economics, Routledge 1999, 221+xiv pp.
 • Environmentally Sound Technology Transfer in Estonian Agriculture, ed. Mikael Sandberg and A. Maastik, Stockholm Environment Institute Tallinn Office, (in Estonian) 1994, pp. 106.
 • Baltic Sea Region Environmental Protection.  ‘Eastern´ Perspectives and International Cooperation. (Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1992), ed.: M. Sandberg, 1992, pp. 172+xix
 • Learning from Capitalists: A Study of Soviet Assimilation of Western Technology, (Stockholm: Almqvist & Wiksell 1989) (Ph.D. dissertation), 264 pp.

  Bokkapitel och tidskriftsartiklar i urval

  PDF (pdf, 371.7 kB)

 •  “The Evolution of IT Innovations in Swedish Organizations: A Darwinian Critique of ‘Lamarckian´ Institutional Economics", Journal of Evolutionary Economics, vol. 17, No. 1 (Feb 2007) (http://www.springerlink.com/content/f167130443387072/länk till annan webbplats)   
 • "Samverkan högskola-näringsliv - ny start för regionerna?", i  I den absoluta frontlinjen. En bok om forskningsstiftelserna, konkurrenskraften och politikens möjligheter, red. Sverker Sörlin, Bokförlaget Nya Doxa (2005)   
 • "Hur växer demokratin fram? Dynamisk (evolutionär) komparation och några metodtest på europeiska regimdata", Statsvetenskaplig tidskrift (2003/4), vol. 106, pp. 281-320   
 • (http://www.statsvetenskapligtidskrift.se/section.asp?id=580länk till annan webbplats)   
 • "Hybridvetenskap och innovation: något för statsvetenskapen?" Bokkapitel i Tvärvetenskap: Fält, perspektiv, metod, Fredrik Sunnemark och Martin Åberg (red.), Studentlitteratur (2004), ss. 59-84   
 • "Den synliga handen — Introduktion till systemdynamisk datorsimulering av myndighetspåverkan på innovationssystem", Simulering av innovationssystem. Slutrapport från projektet Innovationssystemet "Trådlös kommunikationsteknik i Sydvästsverige", red. Sven Åke Hörte, Högskolan i Halmstad, 2003   
 • "IT-spridningen i svenska organisationer ur institutionellt-evolutionärt perspektiv: resultat från en web-survey 1999", Ekonomiska Samfundets Tidskrift, no. 1, 2001   
 • 'Politiska och ekonomiska "uttrycksarters" uppkomst genom institutionell selektion: några steg mot en evolutionär politisk ekonomi", Statsvetenskaplig tidskrift, no. 2,  2000, sid 115-148 (http://www.statsvetenskapligtidskrift.se/section.asp?id=550länk till annan webbplats)   
 • ´Environmental aid to Poland and win-win strategies´, chapter in Jan Hedgaard and Bjarne Lindström (eds.) The NEBI YEARBOOK 2000. North European and Baltic Sea Integration, ss. 145-163.   
 • Toward an Estonian Policy on Technology Transfer and Environmental Protection in Agriculture´, in OECD Documents, CCET, ‘Agriculture and the Environment in the Transition to a Market Economy, Paris: OECD, 1994, pp 265-273.   
 • ‘Environmental Considerations in Investment Decision Processes in Countries Bordering the Baltic Sea´, with Walter Goldberg in Baltic Sea Region Environmental Protection.  ‘Eastern´ Perspectives and International Cooperation. (Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1992), ed.: M. Sandberg, 1992, pp. vii-xix   
 • ‘Environmental protection through transfers of technology´ in Baltic Sea Region Environmental Protection.  ‘Eastern´ Perspectives and International Cooperation. (Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1992), ed.: M. Sandberg, 1992, pp. 133-151
Sidan uppdaterad 2017-07-07