Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-01-28. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Publikationer Petra Svedberg, Lektor, PhD

Vetenskaplig produktion

Originalartiklar

1. Svedberg, P., Hansson, B., Svensson, B. & Jormfeldt, H. A two-year follow-up study of people with severe mental illness involved in psychosocial rehabilitation. Accepted for Nordic Journal Of Psychiatry.

2.    Wieslander, I., Mårtensson, J., Fridlund, B. & Svedberg, P. (2013). Factors influencing female patients’ recovery after their first myocardial infarction as experienced by cardiac rehabilitation nurses. Open Journal of Nursing, 3, 230-240.

3.    Jormfeldt, H., Brunt, D., Rask, M., Bengtsson, A. & Svedberg, P. (2013). Staff's Experiences of a Person-Centered Health Education Group Intervention for People with a Persistent Mental Illness. Issues in Mental Health Nursing, 34 (7):488-496.

4.    Einberg, E-L, Kadrija, I, Brunt, D, Nygren, J, Svedberg, P. (2013). Psychometric evaluation of a Swedish version of Minneapolis-Manchester Quality of Life-Youth Form and Adolescent Form. Health and Quality of Life Outcomes, 11, 79.

5.    Brännström, M., Kristofferzon, M-L., Ivarsson, B., Nilsson, U., Svedberg, P., Johansson, I, and the SAMMI-study group. (2013). Sexual knowledgein patients with a Myocardial Infarction and their partners. Published ahead-of-print in The Journal of Cardiovascular Nursing.

6.    Hansson,L.,  Jormfeldt, H., Svedberg, P. & Svensson, B. (2013). Mental health professionals’ attitudes towards people with mental illness – Do they differ from attitudes held by people with mental illness? International journal of Social Psychiatry, 59, 1, 48-54.

7.    Nilsson, U G., Ivarsson, B., Alm-Roijer, C. & Svedberg, P. and the SAMMI-study group. (2013). The desire for involvement in healthcare, anxiety, and coping in patients and their partners after a myocardial infarction. European Journal of Cardiovascular Nursing, 12 (5) , 461 - 467.

8.    Svedberg P., Ivarsson, B., Roxberg  Å., Baigi  A., Benzein, E., Brunt, D., Brännström, M., Fridlund, B., Persson, S., Rask, M., Alm- Roijer, C. and the SAMMI-study group. (2012). Psychometric evaluation of a Swedish version of Krantz Health Opinion Survey. Open Journal of Nursing (OJN), 2, 181-187.

9.    Nilsson, U G., Ivarsson, B., Alm-Roijer, C. & Svedberg, P. and the SAMMI-study group. (2012). Behavioral involvement and preference for information among male and female with cardiac disease. Open Journal of Nursing (OJN), 2, 138-142.

10.  Nilsson, U., Svedberg, P., Fridlund, B., Alm-Roijer, C., Thylén, I and the SAMMI-study group. (2012). Sex knowledge in male and females recovering from a myocardial infarction. A Brief Communication. Clinical Nursing Research, published online 14 May.

11.  Jormfeldt, H., Rask, M., Brunt, D., Bengtsson, A. & Svedberg, P. (2012). “Experiences of a person-centred health education group intervention - A qualitative study among people with a persistent mental illness”. Issues in Mental Health Nursing, 33 (4):209-16.

12.  Bengtsson, M., Kvarnhäll, J. & Svedberg, P. (2011). Sjuksköterskors upplevelse av handledningsprocessen vid sjuksköterskestudenters verksamhetsförlagda utbildning. Vård i Norden, 31(4), 47-51.

13.  Svedberg, P., Johansson, I., Persson, S., Roxberg, Å., Fridlund, B., Baigi,  A., Brunt, D.,  Alm- Roijer, C., Malm, D., Rask, M., Nilsson, U and the SAMMI-study group. (2011). Psychometric evaluation of “The 25-item Sex after MI Knowledge Test” in a Swedish context. Scandinavian Journal of Caring Sciences.

14.  Svedberg,P. (2011). In what direction should we go to promote health in mental health services? Int J Qualitative Stud Health Well-being, 6 (2), 1 -5.

15.  Svedberg, P. (2011). Attitudes to health promotion interventions among patients in mental health services -- differences in relation to socio-demographic, clinical and health-related variables. Journal of Mental Health, 20 (2), 126-135.

16.  Rask, M., Malm, D., Kristofferzon, M-L., Roxberg, Å., Svedberg, P., Arenhall, E., Baigi, A., Brunt, D., Fridlund, B., Ivarsson, B., Nilsson, U., Sjöström, A., Wieslander, I., Benzein, E. and the SAMMI-study group. (2010). Reliability and validity of a Swedish version of Relationship Assessment Scale (RAS) – a pilot study.  Canadian Journal of Cardiovascular Nursing, 20(1), 16-21.

17.  Svedberg, P., Svensson, B. & Hansson, L. (2009). The attitudes of patients and staff towards aspects of health promotion interventions in mental health services in Sweden. Health Promotion International, 24 (3), 269-276.

18.  Svedberg, P., Arvidsson, B., Svensson, B. & Hansson, L. (2008). Psychometric characteristics of a self-report questionnaire (HPIQ) focusing on health promotion interventions in mental health services. International Journal of Mental Health Nursing, 17, 171–179.

19.  Svedberg, P., Svensson, B., Arvidsson, B. & Hansson, L. (2007). The construct validity of a self report questionnaire focusing on health promotion interventions in mental health nursing. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 14, 566-572.

20.  Jormfeldt H., Svedberg P., Fridlund B., & Arvidsson B. (2007). Perceptions of the concept of health among nurses working in mental health nursing: a phenomenographic study. International Journal of Mental Health Nursing, 16, 50-56.

21.  Svedberg, P., Jormfeldt, H., Fridlund, B., & Arvidsson, B. (2004). Perceptions of the concept of health among patients in mental health nursing, B. Issues in Mental Health Nursing, 25, 723-736.

22.  Jormfeldt, H., Svedberg, P., & Arvidsson, B. (2003). Nurses’ conceptions of how health processes are promoted in mental health nursing. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 10, 608-615.

23.  Svedberg, P., Jormfeldt, H., & Arvidsson, B. (2003). Patients’ conceptions of how health processes are promoted in mental health nursing. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 10, 448–456.


Avhandling

Svedberg, P. (2007). Health Promotion Intervention in Mental Health Services. Lund: Department of Health Sciences, Faculty of Medicine, Lund University.


Vetenskapliga rapporter

Svedberg, P., Hutton, K., Einberg, E-L. & Nygren, J. (2012). Barn och ungdomars självskattade hälsa. En undersökning i Halmstad Kommun. Högskolan Halmstad.

Socialstyrelsen. (2012). Shared decision making – en introduktion till delat beslutsfattande inom psykiatrisk vård. Författad av Svedberg, P., Svensson, B. & Hansson, L.

Svedberg, P., Jormfeldt, H., Svensson, B. & Hansson, L. (2011). Utvärdering av rehabiliteringsprojektet i Psykiatrin i Halland. Rapport del 1. Uppföljning av klienter och närstående. Centrum för evidensbaserade psykosociala insatser för personer med psykiska funktionshinder, CEPI.

Jormfeldt, H., Svedberg, P., Svensson, B. & Hansson, L. (2011). Utvärdering av rehabiliteringsprojektet i Psykiatrin i Halland. Rapport del 2. Programtrohet och erfarenheter av implementering Centrum för evidensbaserade psykosociala insatser för personer med psykiska funktionshinder, CEPI.


Övrig vetenskaplig produktion

Health Promotion Intervention in Mental Health Services. Abstract publicerat i Bulletin of the medical institute after G. Mehrabyan. vol 5. 2009.


Läroböcker och lärobokskapitel

Jormfeldt, H & Svedberg, P. (2010). Perspektiv på hälsa och ohälsa i psykiatrisk omvårdnad. In: L Wiklund Gustin (eds), Omvårdnad i psykiatrisk vård – avancerad nivå (pp. 63-85). Lund: Studentlitteratur.

Hedelin, B., Jormfeldt, J. & Svedberg, P. (2009). Hälsobegreppet - syn på hälsa och sjuklighet. In: F. Friberg & J. Öhlen (eds), Omvårdnadens Grunder – perspektiv och förhållningssätt (pp. 237-258). Kristianstad: Studentlitteratur.

Svedberg, P. (2006). Hälsofrämjande psykiatrisk omvårdnad. I: B. Arvidsson & I. Skärsäter (red), Psykiatrisk omvårdnad - att främja hälsoprocesser (pp. 39 - 61). Lund: Studentlitteratur.

Jormfeldt, H. & Svedberg, P. (2006). Hopp - en förutsättning för återhämtning. I: B. Arvidsson & I. Skärsäter (red), Psykiatrisk omvårdnad - att främja hälsoprocesser (pp. 169 - 182). Lund: Studentlitteratur.


Referee bedömda konferensbidrag

2013.11-13 sept. The Nordic Conference of Mental Health Nursing, Reykjavík Island. The meaning of Shared decision making for persons with long-term mental illness. P Dahlqvist Jönsson, U-K Schöön, M Sandlund, P Svedberg.

2013. 22-24 May. 21st International HPH Conference in Gothenborg. Svedberg, P. In what direction should we go to promote health in mental health care? Abstract published in Clinical Health Promotion, vol 3, supplement.

2013. 22-24 May. 21st International HPH Conference in Gothenborg. Wilhsson, M., Svedberg, P., Högdin, S., Nygren, J. Halmstad project - a participatory intervention to promote children's mental health.

2013. 22-24 May. 21st International HPH Conference in Gothenborg. Eva-Lena Einberg, Petra Svedberg, Pontus Wärnestål, Michel Thomsen, Jennie Stigmar, Karin Enskär, Maria Åkesson, Jens Nygren. Involving children in research and innovation processes in the development of digital health promotion intervention.

2013. April. Barnrättsdagarna. Wilhsson, M., Svedberg, P., Högdin, S., Nygren, J. Halmstadprojektet- en deltagarstyrd intervention för att främja barns psykiska hälsa.

2013. April. Barnrättsdagarna. Eva-Lena Einberg, Petra Svedberg, Pontus Wärnestål, Michel Thomsen, Jennie Stigmar, Karin Enskär, Maria Åkesson, Jens Nygren. Hur gör man barn delaktiga i forsknings- och innovationsprocesser vid utveckling av digitala hälsoinnovationer.

2013. 18 April. Svenska Kardiovaskulära Vårmötet i Göteborg. Wieslander, I., Fridlund, B., Mårtensson, J., Svedberg, P. Female patients' recovery after their first myocardial infarction

2013. Mars. Glasgow, Euro-HeartCare meeting. Wieslander, I., Fridlund, B., Mårtensson, J., Svedberg, P. Cardiac Rehabilitation Nurses’ Experiences of Factors Influencing Female Patients’ Recovery After Their First Myocardial Infarction

2012. 28-30/11. Medicinska riksstämman. Einberg, E-L., Svedberg, P., Wärnestål, P., Thomsen, M., Stigmar, J., Enskär, K., Åkesson, M. & Nygren J. Hur gör man barn delaktiga i forsknings- och innovationsprocesser vid utveckling av digitala hälsoinnovationer.

2012. 20-23/9. Horatio festival. Jormfeldt, H., Svensson, B., Hansson, l., Svedberg, P. The Boston Psychiatric rehabilitation approach – evaluation of an implementation project in Sweden.

2012. 20-23/9. Horatio Festival. Jormfeldt, H., Brunt, D., Rask,M., Svedberg, P.Experiences of an person-centered health eduction group intervention: A qualitative study among people with persisted mental illness.

2012 May 19-22, Meeting and Congress Uppsala Sweden. Einberg, E-L., Svedberg, P., Wärnestål, P., Thomsen, M., Stigmar, J., Enskär, K., Åkesson, M. & Nygren J. Participatory innovation process for development of a digital peer support service for children with cancer.

2007-09-14 European Conference in Mental Health - Joining Forces across Europe for prevention and promotion in Mental Health. Barcelona 13th - 15th september 2007. Presentationens titel: ”Defining and assessing dimensions of Health and Health Promotion intervention in Mental Health Services”. P, Svedberg & H, Jormfeldt.

2006-05-19 Internationell konferens, Qualitative Methods in the Service of Health (QMSH), Växjö. Presentationens titel: ”Patients’ conceptions of how health processes are promoted in mental health nursing”. P, Svedberg.


Inbjudan till vetenskapliga kongresser/konferenser

2013-05-15. Möjligheternas metoder, Stockholm. Delat beslutsfattande i vård och stöd för personer med psykiska funktionsnedsättningar - It takes two to tango. P Svedberg & P Dahlqvist Jönsson.

2012-03-28. Fosem, Halmstad. Presentation kring Sjuksköterskans betydelse för utvecklingen av vården. P, Svedberg.

2011-12-01 Medicinska riksstämman, Stockholm. Hälsotorget diskuterar en mer hälsofrämjande vårdutbildning – för visst ska den förbereda för en kommande verklighet?Jag representerade Svensk sjuksköterskeförening i denna dialog. P, Svedberg.

2011-11-16 Malmö. Konferensen Centrum för evidensbaserade psykosociala insatser för personer med psykiska funktionshinder. Utvärdering av kunskapsbaserad psykosocial rehabilitering i Psykiatrin i Halland. P, Svedberg & H, Jormfeldt.

2011-04-18. Stockholm. Konferensen Nordiska Hälsokonferenser. Presentation av utvärdering av rehabiliteringsprojektet i Psykiatrin i Halland. P, Svedberg & H, Jormfeldt.

2010-11-01 Medicinska riksstämman, Göteborg. Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder – hyllvärmare eller användbart verktyg?Jag representerade Svensk sjuksköterskeförening i denna dialog.

2010-09-08 Nordic Conference of Mental Health Nursing, Helsingfors Finland. Keynote speaker. Presentationens titel: Health promotion intervention in mental health nursing. P, Svedberg.

2009-11-26 Konferensen ” Information, stöd och andra insatser för att förbättra den fysiska hälsan hos personer som drabbats av schizofreni eller liknande psykoser”, Eslöv. Presentationens titel: Hälsa och hälsofrämjande omvårdnadsinsatser i psykiatrisk vård - forskningsläge, teorier och konkreta exempel på hur hälsofrämjande insatser kan implementeras i praktiken vid psykosproblematik.  P, Svedberg & H, Jormfeldt.

2009-05-12 Diabetesforum, Uppsala. Debatt kring resurser i diabetesvården - Vårdval och upphandlingar. Jag representerade Svensk sjuksköterskeförening i denna debatt. P, Svedberg.

2008-10-03 Lust & kunskap – Sjuksköterskedagarna, Örebro. Keynote speaker. Presentationens titel: Hälsofrämjande arbete i psykiatrisk omvårdnad. P, Svedberg.

2008-09-11 Vård- och omsorgsriksdagen, Stockholm. Paneldiskussion kring psykiatrisk vård. Jag var paneldeltagare och representant för sjuksköterskeprofessionen. P, Svedberg.

2008-04-24 Psykiatriska riksföreningens konferens, Vadstena. Presentationens titel: Hälsa och hälsofrämjande omvårdnad.  P, Svedberg & H, Jormfeldt.

2007-12-06 Stockholm. Temadag ”Så skapar du välfungerande vårdplaner, som säkerställer hög kvalitet i hela omvårdnadsarbetet”. Nationellt forum ”Psykiatrisjuksköterska - Öka din kompetens och stärk din yrkesroll för högkvalitativ psykiatrisk omvårdnad”.  P, Svedberg & P, Jönsson.

2006-11-22 Höstseminarium anordnad av Psykiatriska riksföreningen, Göteborg. Presentationens titel: Hälsofrämjande interventioner i psykiatrisk omvårdnad. P, Svedberg.

2006. 9/6 – 10/6. Lund. Deltagare och konferensvärd på den internationella konferensen European Network for Mental Health Service Evaluation (ENMESH).

Sidan uppdaterad 2015-01-28