Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-03-17. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Publikationer Roland Ahlstrand

Publicerade vetenskapliga arbeten:

Ahlstrand, R (2010) "Social responsibility in connection with business closures: A study of closures of Ericsson Telecom facilities in Norrköping and Linköping" i Economic and Industrial Democracy. Prepublished may 24, 2010, DOI10.1177/0143831X10365926.

Ahlstrand, R (2008). "Socialt ansvar i samband med företagsnedläggningar". Paper presenterat vid Nationella arbetslivsforskningskonferensen, Växjö universitet, 6-7 maj 2008.

Ahlstrand, R (2006). Strategier i tiden. En studie av telekomföretaget Ericssons nedläggningar i Norrköping och Linköping. Halmstad: Forskning i Halmstad nr 11, Högskolan i Halmstad.

Ahlstrand, R (2001). Norrköpingsmodellen. Ett projekt för ny sysselsättning åt personalen vid Ericsson Telecom AB i Norrköping. Lund: Lund Studies in Sociology, Sociologiska institutionen.

Ahlstrand, R (2000). Förändring av deltagandet i produktionen. Exempel från
slutmonteringsfabriker i Volvo. Lund: Doktorsavhandling, Sociologiska institutionen.

Ahlstrand, R & Wendel, M (1999). Frågor kring samverkan. En utvärdering av Visionsbygge Burlöv - ett myndighetsövergripande projekt för arbetslösa invandrare. Lund: Evaluation Studies, Sociologiska institutionen.

Ahlstrand, R (1998). En tid av förändring. Dominerande koalitioner och organisationsstrukturer vid Volvo Lastvagnars monteringsfabriker i Tuve 1982-1994. Lund: Research Reports, Sociologiska institutionen.

Thompson, P, Wallace, T, Flecker, J, Ahlstrand, R (1997). "Etikettenwechsel oder Gestaltwandel? Arbeitsorganisation und Qualifikation in der europäischen Nutzfahrzeugindustrie" i Flecker, J (red): Jenseits der Sachzwanglogik. Arbeitspolitik zwischen Anpassungsdruck und Gestaltungschancen (sid 43-70). Berlin: Edition Sigma.

Ahlstrand, R (1996). En tid av förändring. Om involvering och exkludering vid Volvos monteringsfabrik i Torslanda 1991-1993. Lund: Research Reports, Sociologiska institutionen.

Ahlstrand, R (1995). En tid av förändring. Om ledningsstrategier och arbetsorganisation vid Volvo Kalmarverken 1974-1993. Lund: Research Reports, Sociologiska institutionen.

Thompson, P, Wallace T, Flecker, J, Ahlstrand, R (1995). "It ain"t what you do, it´s the way you do it: Production Organisation and Skill Utilisation in Commercial Vehicles" i Work, Employment & Society Vol 9 Nr 4 1995 (sid 719-742).

Thompson, P, Sederblad P, Ahlstrand, R (1992). "Labour Process in an age of Globalisation. A paper for the 10th Annual International Labour Process Conference". Paper presenterat vid Aston University 1-3 april 1992.

Ahlstrand, R & Peterson, T (1989). "Skånepartiet och kommunalvalen i Malmö 1985 och 1988" i Arkiv. För studier i arbetarrörelsens historia. Lund: Arkiv nr 43-44 1989.

Working Papers:

Ahlstrand, R & Lindberg, G (2001). Arbets- och utvecklingscenter i Malmö. Del 1: Hyllie Arbets- och utvecklingscenter, en studie av dess organisation. Lund: Sociologiska institutionen.

Ahlstrand, R & Lindberg, G (2001). Arbets- och utvecklingscenter i Malmö. Del 2: Arbets- och utvecklingscenter ur deltagarnas synvinkel. Redovisning av en enkät. Lund: Sociologiska institutionen.

Ahlstrand, R, Anderson, B, Liedholm, M, Lindberg, G, Sörensen, J (2001). Utveckling och Rättvisa. Sammanfattning av lägesrapport från utvärderingen av storstadsprojekten i Fosie, Hyllie och Södra Innerstaden. Malmö: Malmö stad.

Ahlstrand, R, Anderson, B, Liedholm, M, Lindberg, G (2001). Om mål och medel i storstadsarbetet. Diskussionsunderlag inför utvecklingsarbetet i Fosie, Hyllie och Södra Innerstaden under våren 2001. Lund: Sociologiska institutionen.

Ahlstrand, R, Anderson, B, Kärfve, E, Liedholm, M, Lindberg, G (2000). Lägesrapport från utvärderingen av storstadsprojekten i Fosie, Södra Innerstaden och Hyllie. Del 1: Projektens och utvärderingens läge. Lund: Sociologiska institutionen.

Ahlstrand, R, Anderson, B, Kärfve, E, Liedholm, M, Lindberg, G (2000). Lägesrapport från utvärderingen av storstadsprojekten i Fosie, Södra Innerstaden och Hyllie. Del 2: Statistisk beskrivning av områdena i Malmös storstadssatsning. Lund: Sociologiska institutionen.

Ahlstrand, R & Järnegren, A (1996). Marknadsanalys för resultatområde sex. En undersökning av utbildningsbehovet inom fordons-, bygg- och transportbranscherna, samt restaurang och storkök, och logistik och materialadministration i Södra Sverige. Lund: Sociologiska institutionen. Kävlinge: AmuGruppen.

Ahlstrand, R, Järnegren, A, Margareta Nilsson-Lindström (1996). Interaktiv marknadsundersökning av industritekniska utbildningar 1996. Lund: Sociologiska institutionen. Malmö: AmuGruppen Syd AB.

Sidan uppdaterad 2008-03-17