Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2012-10-22. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Publikationer Susann Arvidsson

Arvidsson, B., Arvidsson, S., Hellström, E., Persson, U., & Petersson I. F. (2005). Patients´perceptions of drug dispensing in a rheumtological in-patient unit. Musculoskeletal care 3, 213-223.

Arvidsson, S., Arvidsson, B., Fridlund, B., & Bergman, S. (2008). Health predicting factors in a general population over an eight-year period in subjects with and without chronic musculoskeletal pain. Health and Quality of Life Outcomes 6:98.  

Larsson, I., Arvidsson, S., Bergman, S., & Arvidsson, B. (2010). Patients’ conceptions of drug information given by a rheumatology nurse – A phenomenographic study. Musculoskeletal Care 8, 36-45.

Arvidsson, S., Bergman, S., Arvidsson, B., Fridlund, B., & Bengtsson Tops, A. (2011). Experiences of health-promoting self-care in people living with rheumatic diseases. Journal of Advanced Nursing, 67(6), 1264-1272.

Arvidsson, S., Arvidsson, B., Fridlund, B., & Bergman, S. (2011). Factors promoting health-related quality of life in patients with rheumatic diseases: a 12 month longitudinal study. BMC Musculoskeletal Disorders, 20;12(1):102.

Arvidsson, S., Bergman, S., Arvidsson, B., Fridlund, B., & Tingström, P. (2012). Psychometric Properties of the Swedish Rheumatic Disease Empowerment Scale, SWE-RES-23. Musculoskeletal Care, Jun;10(2):101-109.

Arvidsson, S., Bergman, S., Arvidsson, B., Fridlund, B. & Tingström, P. (2012). Effects of a self-care promoting problem-based learning program in people with rheumatic diseases: a randomised controlled study. Journal of Advanced Nursing, Sep 14. E-published.  

Avhandling
Arvidsson, S. (2011). Health promoting factors in people with chronic musculoskeletal pain or with rheumatic diseases: a descriptive and interventional study. Jönköping: Hälsohögskolan. Länk: http://hj.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:416473länk till annan webbplats

Sidan uppdaterad 2012-10-22