Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-04-04. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Publikationer Ulf Petäjä

  • Petäjä, Ulf 2000. "Yttrandefrihetens grundvalar och gränser samt dess betydelse för demokratin" i Statsvetenskaplig tidskrift, nr. 4.
  • Petäjä, Ulf 2001. "Yttrandefrihetens gränser" i Bengtsson, H (red.) m.fl. Politisk kommunikation och demokrati. Lund: Studentlitteratur.
  • Petäjä, Ulf 2003. Varför yttrandefrihet? En studie om rättfärdigandet av yttrandefriheten i den liberala demokratin med utgångspunkt från fem centrala argument. Licentiatavhandling, samhällsvetenskapliga institutionen, Växjö Universitet.
  • Petäjä, Ulf 2006. Varför yttrandefrihet? Om rättfärdigandet av yttrandefrihet med utgångspunkt från fem centrala argument i den demokratiska idétraditionen. Doktorsavhandling, samhällsvetenskapliga institutionen, Växjö universitet.
  • Petäjä, Ulf 2006. "J. S. Mill och bestraffningar av ´self-regarding acts´", i Statsvetenskaplig tidskrift, nr. 2.
  • Petäjä, Ulf 2006. "Varför är yttrandefrihet värdefull?" i Tvärsnitt, nr. 3.
  • Petäjä, Ulf 2006. "Varför är yttrandefrihet bra?" i Pensionären, kommande hösten 2006.
Sidan uppdaterad 2008-04-04