Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-06-19. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Hållbar uppväxt

Forskningens mål är att bidra med kunskap och förståelse om barns och ungdomars hälsa, välbefinnande och uppväxtvillkor, och vad det innebär för såväl den unges villkor under uppväxttiden och i framtiden som för de utmaningar som samhället står inför inom hälso- och välfärdsområdet.

Forskningsområdet innefattar projektklustren:

  • Tillväxtmönster och livsstil
  • Kvalitet och rättigheter i vården
  • Livschanser, skola och utbildning
  • Uppväxtvillkor och livskvalitet

 

Pågående forskningsprojekt

Barns hälsa och livsstil

Give Me a Break

Halmstadprojektet

Hälsa och jämlika uppväxtvillkor

Open norm critical innovation for relational inclusion (ONCIRI)

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar

Puls för lärande och hälsa

SISOM – digitalt stöd av barns delaktighet i vårdprocesser

Maria Nyholm.

Sidan uppdaterad 2018-06-19