Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-08-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Konferens om hållbar uppväxt

En dag för samtal om barns hälsa och uppväxt inom samhälle, skola, vård och omsorg.

Onsdagen den 25 oktober 2017 arrangerar Högskolan i Halmstad för andra året i rad konferensen med inriktning hållbar uppväxt. Målet är att konferensen ska vara årligt återkommande och utgöra ett forum för att presentera forskning som bedrivs inom området hälsa och hållbar uppväxt vid Högskolan i Halmstad samt skapa en mötesplats för olika aktörer i samhället som arbetar med barns och ungas hälsa.

Som underlag för årets konferens genomförs en inventering av all pågående samt nyligen avslutad forskning med inriktning barn och unga på Högskolan i Halmstad. Syftet är att synliggöra synergier och beröringspunkter mellan Högskolans olika forskningsgrupper och skapa en dialog kring specifika kompetensområden samt profilering inom området barn och unga. Syftet är vidare att inventeringen ska generera ett mer specifikt tema för årets konferens.

Bakgrund till konferensen

Samhället står i dag inför stora utmaningar för att främja fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande hos barn och ungdomar. För att möta dessa samhällsutmaningar krävs kunskap kring de bakomliggande faktorer som påverkar barns hälsa och uppväxtvillkor, hur dessa faktorer samvarierar samt hur de kan påverkas för att främja en hållbar uppväxt.

Målgrupp för konferensen

Konferensen vänder sig till forskare och samhällsaktörer som arbetar med barn och unga. Förhoppningen är att konferensen ska bidra till en dialog mellan samhällsaktörer och forskare från Högskolan i Halmstad om hur vi tillsammans kan arbeta med lösningar som gynnar en hållbar uppväxt.

Program och material

Programmet för konferensen kommer att bli tillgängligt från september. Men du kan redan nu anmäla dig till konferensen genom att fylla i formuläret nedan. Senare kommer även information om det årligen återkommande uppsatsstipendium som introducerades vid konferensen 2016 för studentuppsatser inom området Hälsa och hållbar uppväxt.

Anmälan till konferensen

Sista anmälningsdag är den 11 oktober klockan 23.59.

Tema hälsa och hållbar uppväxts syfte är att fördjupa kunskapen om faktorer som påverkar barns fysiska, psykiska och sociala välbefinnande, samt genom utveckling och implementering av interventioner skapa förutsättningar för en hållbar uppväxt.

Sidan uppdaterad 2017-08-16