Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-05-11. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Program för konferensen 2016

11.00 Välkommen och inledning

11.15 Professor Antony Morgan, "Utilising the principles of asset based working for promoting young people’s wellbeing: policy research and practice"PDF (pdf, 2.4 MB)

12.00 Lunchmingel
Besök vår utställning av postrar där forskare presenterar aktuella forskningsprojekt.

13.00 Utdelning av pris för bästa uppsats 2016 inom området Hälsa Hållbar Uppväxt
Ljungbergska stiftelsen och Tema Hållbar uppväxt

13.30 Presentationer av forskningsprojekt, doktorander och nydisputeradePDF (pdf, 6.4 MB)

Julia Malmborg doktorand i hälsa och livsstil, ”När hälsa blir ohälsa”.

Marie Wilhsson, doktorand i hälsa och livsstil, ”Att sträva efter att vara framgångsrik och att lyckas - upplevelsen av att vara tonåring och stressad”.

Mikael Ahlborg, doktorand i hälsa och livsstil, ”Socioekonomi och psykisk hälsa hos svenska ungdomar ”

Jessica Arvidsson, lektor i socialt arbete, ”Arbete och sysselsättning efter särskolan”.

Ing-Marie Carlsson, lektor i omvårdnad, ”Delaktighet för barn och unga i hälso- och sjukvård: En realitet eller ett omöjligt uppdrag”.

14.30 Kaffe

14.50 Samverkan för att möta samhällsutmaningar kring barns hälsa

Klas Jacobsson, kvalitetsutvecklare, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Halmstads kommun
Eva Fallgren Post, utvecklingsstrateg barn, unga och familj, avd för regional samverkan vård och socialtjänst
Monica Svensson, strateg social hållbarhet, Regionkontoret
Gerd Almquist Tangen, barnhälsovårdsutvecklare, Region Halland

15.30–16.00 Avslutande dialog och paneldiskussion

Sidan uppdaterad 2017-05-11