Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-02-02. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Medicinteknik – utmaningar och möjligheter

Onsdagen 14 mars arrangerar Högskolan i Halmstad ett interaktivt endagsseminarium där vi diskuterar spetsforskning inom medicinteknik samt visar upp tekniska utvecklingsmöjligheter som möjliggörs genom våra labbmiljöer. Bland annat bjuder vi på en VR-upplevelse under besöket!

Medicinteknik inverkar på samhällsutvecklingen på många olika sätt. På individnivå kan det handla om relationen mellan vårdgivare och patienter, den enskildes ansvar för sin egen hälsa och möjligheterna att påverka sin egen situation. Vidare påverkar medicinteknik även företag, innovationsprocesser, samverkansformer och inte minst den regionala utvecklingen.

Samtidigt står medicintekniken inför en rad utmaningar: Den snabba teknologiska utvecklingen i kombination med långsam organisatorisk förändring, etiska krav samt stel eller oklar lagstiftning – för att bara nämna några.

Talare:
Jens Nygren, professor i hälsoinnovation, Högskolan i Halmstad
Ingela Skärsäter, professor i omvårdnad, Högskolan i Halmstad
Magnus Bergquist, professor i informatik, Högskolan i Halmstad
Hans-Peter de Ruiter, professor i omvårdnad, Minnesota University & Mantako University, gästprofessor, Högskolan i Halmstad
Stefan Lönn, Docent, Med. Dr., FoUI strateg FoU Halland, Region Halland
Martin Waleij, VD, & Ola Strömberg, CTO Brain Cool
Kristina Svensson, Medtech4Health

Plats: Hav, Högskolan i Halmstad, Kristian IV:s väg 3, Halmstad
Tid seminarium: 9.30-14.30, inklusive mingel med fika
Tid besök i labb: 14.30-17.00

Seminariet hålls på både svenska och engelska (obs. ingen översättning).

Sista anmälningsdag är den 9 mars klockan 23.59.

Jag vill besöka Högskolans labbmiljöer (HCH, DLC, Health Lab, Fab Lab) efter seminariet, cirka 14:30-17:00 *


Sidan uppdaterad 2018-02-02