Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-02-14. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Organisation

Koordinator
Lars Kristén, Högskolan i Halmstad

Forsknings- och utbildningsgrupp
Anna Bjerkefors, GIH, Stockholm, och Parasport Sverige
Johanna Eklund-jansson, Linnéuniversitetet, Växjö
Lena Hammar, specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro
Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle
Christina Holm, Habiliteringen, Länssjukhuset, Halmstad
Mikael Londos, Malmö Högskola
Kirsten Rassmus-Gröhn, Lunds universitet och Certec
Peter Svensson, Svenska handbollsförbundet och FOMS
Stephan Svenning, Örebro universitet
Kim Wickman, Umeå Universitet
Kristina Ziegert, Högskolan i Halmstad

Arbetsgrupp
Lena Hammar, specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Örebro
Kim Wickman, Umeå Universitet
Anna Bjerkefors, GIH, Stockholm, och Parasport Sverige

Sidan uppdaterad 2018-02-14