Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-06-12. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Pågående forskning inom AFA

  • Movegolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har som syfte att ge barn med funktionsnedsättning möjlighet till fysisk aktivitet på sina egna villkor. Movego ger barnet möjlighet att på egen hand enkelt kunna nå föremål framför sig och därigenom utforska sin rörelseförmåga och sin omgivning. I Movego kan barnet stå, gå eller hoppa. Movego består av ett fjädrande system med en sadel med höftrem och ett ryggstöd med sele för säker placering av barnet.

  • Open norm critical innovation for relational inclusion (ONCIRI) – syftet med projektet är att gemensamt utveckla och utvärdera idrottsredskap för barn med och utan funktionsnedsättningar tillsammans med Exceed Performance AB och Rantzows Sport AB genom samverkan med barn, lärare och företags tekniska personal. Projektet avser att öka delaktigheten inom området idrott och hälsa i skolan samt stärka företagens varumärken genom att utveckla idrottsredskap för inkludering.
  • Paralympier är mer skade- och sjukdomsdrabbade än deltagare i OS.
    Parasportares skador påverkar också vardagslivet i högre utsträckning. Nu inleds en större skaderegistrering för en säkrare paradport av forskare vid Lunds universitet. Läs mer om studien.

    länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Med medel från Allmänna Arvsfondenlänk till annan webbplats och tillsammans med RG Aktiv Rehabiliteringlänk till annan webbplats och Valjevikens Folkhögskolalänk till annan webbplats har Svenska Cykelförbundetlänk till annan webbplatsstartat Paracykelakademin. Projektet syftar till att bättre inkludera barn och unga med rörelse- eller synnedsättningar i samhället samt öppna för social interaktion och bättre hälsa. Läs mer om Paracykelakademin.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Sidan uppdaterad 2018-06-12