Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Specialistsjuksköterska och magisternivå i omvårdnad

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 hp

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning psykiatrisk vård, 60 hp

UtbildningsplanPDF (pdf, 49.2 kB)

Kursplaner

Examensarbete inom omvårdnad inriktning mot psykiatrisk vård 15 hp
Ledarskap och vårdutveckling 7,5 hpPDF
(pdf, 48.8 kB)
Psykisk ohälsa i komplexa omvårdnadssituationer 7,5 hp
Socialpsykiatri och psykosociala insatser 7,5 hpPDF (pdf, 53.1 kB)
Vårdvetenskapliga begrepp och forskningsetik 7,5 hpPDF (pdf, 54.4 kB)

Studiehandledning

Examensarbete inom omvårdnad inriktning mot psykiatrisk vård 15 hpPDF (pdf, 139.7 kB)
Ledarskap och vårdutveckling 7,5 hpPDF
(pdf, 78.9 kB)
Psykisk ohälsa i komplexa omvårdnadssituationer 7,5 hpPDF (pdf, 60.7 kB)
Socialpsykiatri och psykosociala insatser 7,5 hpPDF (pdf, 116.8 kB)
Vårdvetenskapliga begrepp och forskningsetik 7,5 hpPDF (pdf, 60.9 kB)


Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning distriktssköterska 75 hp


UtbildningsplanPDF (pdf, 49 kB)

Kursplaner

Examensarbete inom omvårdnad inriktning mot distriktssköterska 15 hp
Farmakologi med sjukdomslära 7,5 hpPDF (pdf, 58.2 kB)
Folkhälsa 7,5 hpPDF (pdf, 60.5 kB)
Hälsa och livsstil inom öppenvård I, 7,5 hpPDF (pdf, 60.7 kB)
Hälsa och livsstil inom öppenvård II, 15 hpPDF (pdf, 59.6 kB)
Ledarskap och vårdutveckling 7,5 hpPDF (pdf, 48.8 kB)
Vårdvetenskapliga begrepp och forskningsetik 7,5 hpPDF (pdf, 54.4 kB)

Studiehandledning

Examensarbete inom omvårdnad inriktning mot distriktssköterska 15 hpPDF (pdf, 99.9 kB)
Farmakologi med sjukdomslära 7,5 hpPDF (pdf, 64.8 kB)
Folkhälsa 7,5 hpPDF (pdf, 66.2 kB)
Hälsa och livsstil inom öppenvård I, 7,5 hpPDF (pdf, 82.1 kB)
Hälsa och livsstil inom öppenvård II, 15 hpPDF (pdf, 79.2 kB)
Ledarskap och vårdutveckling 7,5 hpPDF (pdf, 78.9 kB)
Vårdvetenskapliga begrepp och forskningsetik 7,5 hpPDF (pdf, 60.9 kB)

 

Magister

Kursplan

Omvårdnad 30 hpPDF (pdf, 44.9 kB)
Vetenskapsteori, vetenskaplig metod och forskningsetik 15 hpPDF (pdf, 46.9 kB)

Studiehandledning

Omvårdnad 30 hpPDF (pdf, 359.4 kB)

Sidan uppdaterad 2018-01-16