Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-02-07. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Programansvariga för program på Akademin för hälsa och välfärd

Grundutbildning

Hälsopedagogiskt program 180 hp

Jan Karlsson

Idrottsvetenskap – idrotts- och motionspsykologi 180 hp

Linette Törnqvist  

Organisering och ledning av arbete och välfärd 180 hp

Marielle Wall

Professionell idrottskarriär och arbetsliv 180 hp

Krister Hertting

Samhällsförändring och social hållbarhet 180 hp

Henrik Stenberg

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp

Annika Jensen

Magisterprogram och påbyggnadsutbildning

Magisterprogram i handikappvetenskap 60 hp

Vakant

Masterprogram i hälsa och livsstil 120 hp

Ingrid Larsson

Specialistsjuksköterskeexamen 60/75 hp

Jeanette Källstrand-Eriksson

Sidan uppdaterad 2018-02-07