Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-05-09. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

KTC på Högskolan i Halmstad och Campus Varberg

Verksamheten på Kliniskt Tränings Center (KTC) ska ge dig som student lärarledd färdighetsträning i olika moment och procedurträning. Vid fullskalesimulering stöds lärande av teamträning och lärandemål.

Den teoretiska grunden får du i kurserna som ingår i utbildningen. Kunskapen utvecklas genom att aktivt träna de teoretiska kunskaperna vilket ger en konkret erfarenhet. En reflekterande uppföljning och upprepning av momentet gör att din färdighetsförmåga utvecklas.

Miljön ska vara stimulerande och utrustningen så lik den praktiska verksamheten inom vården som möjligt.

Fullskalesimulering i utbildningen är ett led i ett innovativt tänkande för att utveckla professionella kunskaper och teamarbete.

Lärandet innebär ett holistiskt perspektiv på situationer inom vården. En positiv upplevelse medför ökat självförtroende och utveckling mot den nya professionen.

Patientsäkerheten är en viktig del som tydliggörs vid färdighetsträning och fullskalesimulering genom att studenten blir medveten om risksituationer och kan lära sig förebygga dessa.

Sidan uppdaterad 2018-05-09