Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-05-09. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Träna på KTC

Vem kan träna på KTC?

KTC är till för dig som studerar till

 • Sjuksköterska
 •  Specialistsjuksköterska

KTC är också öppet för

 • All personal inom vårdutbildningarna på Högskolan i Halmstad.

Vad kan du träna på KTC?

Följande moment är exempel på vad du kan träna på KTC:

 • Basala hygienrutiner
 • Basal omvårdnad
  • Patientens personliga hygien
  • Munhälsa
  • Bäddning
  • Förflyttning
  • Matning
 • Fullskalesimulering
 • Läkemedelshantering
 • Kommunikation, bemötande
 • Hjärt-lung-räddning
 • Omvårdnadstekniska moment
  • Mätning av vitalparametrar
  • Injektioner
  • Ven- och kapillärprovtagning
  • Perifer venkateter
  • Central venkateter
  • Subkutan venport
  • Sond
  • Sårvård
  • Urinkateter

Sjuksköterska

Vilka lokaler finns?

Halmstad – S1116, S1115 A och B och S1112 A och B.
Varberg – B310, B311 
Grupprum finns i anslutning till KTC; i Halmstad S205 och i Varberg B310.

Samtliga som tränar på KTC ska följa de hygienrutiner som gäller vården Region Halland.länk till annan webbplats

Vid all färdighetsträning ska ombyte till arbetskläder ske.

Sidan uppdaterad 2018-05-09