Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-02-27. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

TBC-prevention och kontroll av MRSA

Du som påbörjar sjuksköterskeprogrammet i Halmstad eller Varberg ska lämna en hälsodeklaration avseende risk för tuberkulossmitta.

Du ska också lämna in intyg gällande kontroll av MRSA.

Sjuksköterskan från studenthälsan på Högskolan kommer att informera dig angående vad som gäller om detta i början av terminen.

Har du frågor, kontakta studenthälsan på Högskolan.

Kontakt: Elisabeth Ylander, sjuksköterska
Telefon: 035-16 74 37
Mail: studenthalsan@hh.se

Sidan uppdaterad 2018-02-27