Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-03-02. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Simuleringsövningar

Under utbildningen kommer du att få träna olika praktiska moment i det som vi benämner färdighetsträning. Att använda fullskalesimulering i utbildningen är ett led i ett innovativt tänkande och ger en ökad förståelse för samtliga delmoment/ämnen som måste brukas för att ge en holistisk vård.

Lärandet blir en positiv upplevelse som medför ökat självförtroende och utveckling mot den nya yrkesrollen. Studenten medverkar aktivt i övningarna och medstudenter och lärare arbetar tillsammans med debriefing.

Patientsäkerheten är en viktig del som kan tydliggöras vid simuleringsövning  genom att studenten blir medveten om risksituationer och därmed kan förebygga dessa.

Fullskalesimulering omfattat tre delar:

  1. briefing (förberedande genomgång)
  2. genomförande
  3. debriefing.

Den tredje delen, debriefing, består av tre faser: beskrivande-, analys- och användningsfas, vilka gås igenom med studenterna. Debriefing bygger på att det positiva lyfts fram, dvs. det som gjordes bra, men även vad jag lärde mig som kan tas med till framtida liknande situationer. Också den känslomässiga delen av att vara i situationen lyfts fram.

Inom specialistsjuksköterskeutbildningarna (på avancerad nivå) är fokus för lärande specifika situationer för respektive specialist-sjuksköterskeutbildning.

I utvärderingar framkommer "Nyttigt att träna på ABCD i praktiken, jättebra övning inför verkligheten. Skulle ha det flera gånger under utbildningen. Bra sätt att lära sig tydlig kommunikation. Nyttigt att lära sig fungera under stress och veta lite hur man reagerar i pressade situationer".

Sidan uppdaterad 2018-03-02