Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2019-01-28. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Studera i Varberg

Akademin för hälsa och välfärd har utbildning som är förlagd till Varberg. Sjuksköterskeprogrammet startar både hösttermin och vårtermin i Varberg. Specialistsjuksköterskeutbildningarna har också en del föreläsningar där.

Högskolan i Halmstad har kontor och personal i Varberg. Lärarna sitter i hus B2 på tredje våningen. Där arbetar också utbildningshandläggare som du kan besöka, nå via helpdesk eller servicecenter@hh.se.

Datorsal och bibliotek

Högskolans datorsal för studenter finns utanför lärarkorridoren i hus B2 på tredje våningen. För att logga in använder du ditt studentkonto. Vill du skriva ut kan du göra det på campusbiblioteket. Utskriftsbricka köper du på studentföreningen WEST.

Nyckelbricka och passerkort

Du hämtar din nyckelbricka till lokalerna i Varberg på studentföreningen WEST när du har påbörjat dina studier på Campus Varberg. WEST finns i hus E på markplan, gå förbi biblioteket och in bakom studentköket.

Efter uppropet i Halmstad hämtar du ditt passerkort till lokalerna i Halmstad på plats i Servicecenter.

Trådlöst nätverk

På Campus Varberg har du som student på Högskolan i Halmstad tillgång till det trådlösa nätverket eduroam.

Föreläsningssalar

I Campus Varbergs lokalbokningsschema hittar du i vilken sal föreläsningarna hålls. Salarna listas även på de digitala informationstavlor som finns på campus.

Studentförening och studentkår

Alla studenter vid Högskolan i Halmstad kan bli medlem i Halmstad Studentkår. Som student på Campus Varberg har du även möjlighet att gå med i studentföreningen WESTlänk till annan webbplats, Warbergs Enade Studenter.

För mer information om vilka program och kurser som Högskolan i Halmstad ger i Varberg kan du söka på antagning.selänk till annan webbplats

Sidan uppdaterad 2019-01-28