Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

CERES – Centrum för forskning om inbyggda system

Samverkande inbyggda system står i fokus för forskningen vid CERES, ett forskningscentrum som har ett nära samarbete med industrin. CERES har byggts upp med stöd från KK-stiftelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och har utvecklats till ett internationellt starkt centrum för forskning i ett för industrin strategiskt viktigt område. CERES samarbetar med såväl innovationsbaserade tillväxtföretag i regionen som världsledande internationella företag.

Forskningen inriktas på lösningar, metoder och verktyg för samverkan mellan och inom inbyggda system som en möjliggörande teknik för nya eller förbättrade produkter, tjänster eller processer. Forskningen visar sin vetenskapliga kvalitet, industriella relevans och strategiska betydelse bl.a. genom en mängd externa forskningsmedel från olika finansiärer, ett stort antal industrisamarbeten och den strategiska, nationella forskningssatsningen ELLIITlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster inom informations- och kommunikationsteknologi.

CERES förenar forskningskompetens från flera områden: datakommunikation och realtidssystem; datorarkitektur och systemkonstruktion; inbyggda system och programvaruteknik. Bland de många tillämpningsområdena för forskningen i samverkande inbyggda system märks särskilt: trafik- och transportsystem; hälsoteknik; avancerade sensor- och kommunikationssystem.

Utöver forskningsprojekt, forskarutbildning och forskningsnära kurser i ingenjörs- och masterprogram, har CERES ett stort engagemang i innovationsfrämjande insatser.

Sidan uppdaterad 2018-01-03