Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2009-02-13. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2009-02-13

CERES nyhetsbrev

Efterfrågade CERES-forskare


Elisabeth Uhlemann och Katrin Bilstrup blev nyligen inbjudna till Frankrike för att tala fordonskommunikation. Inbjudare var ingen mindre än ETSI (European Telecommunications Standards Institute) som just nu arbetar med ett förslag till standard för kommunikation mellan fordon. Elisabeth och Katrin presenterade tankar kring hur den föreslagna standarden kan göras bättre. ETSI tog budskapet till sig och efterfrågar nu ytterligare forskningsresultat från Elisabeth och Katrin.
>> Läs mer om Elisabeths och Katrins forskning

Miljoner sökta för hälsoteknikprojekt


Tre stora ansökningar om medel för forskning och samverkan inom hälsoteknikområdet har i dagarna lämnat Halmstad. Konkurrensen om anslagen är som vanligt betydande, under våren och sommaren räknar man med att beskeden kommer. För ett av projekten - SILVER- gäller att ansökan gått vidare till steg två i utlysningen. VINNOVA som svarar för just denna utlysning har redan gallrat bort många. - Vi är kvar och håller tummarna, säger Nicholas Wickström som samordnat ansökan.
>> Läs mer om projekten

Delar sin tid mellan Combitech och CERES


Hoai Hoang Bengtsson som disputerade 2007 har fått finansiering från KK-stiftelsen för att kunna arbeta i både företag och högskola. - Dessa gränsgångare är mycket viktiga då de bidrar till erfarenhetsutbyte och samverkan, säger KK-stiftelsen. Hoai kommer att arbeta med kunskapsuppbyggnad inom sitt forskningsområde, vilket innebär att hon fortsätter meritera sig som forskare, liksom projektet ger Combitech och CERES ytterligare möjligheter till fortsatt samarbete.
>> Läs mer

Emma på plats


GEIS-projektet som nyhetsbrevet berättat om tidigare rullar just nu igång. Om ett par veckor hålls en utbildning om jämställdhet för ett antal nyckelpersoner i projektet. En viktig medarbetare i projektet - Emma Börjesson - är nu på plats. - Det skall bli spännande att arbeta i det här projektet och i den här miljön, säger Emma. Nyhetsbrevet fortsätter att rapportera om arbetet i GEIS, Genusperspektiv på inbyggda intelligenta system - Tillämpning hälsoteknik.
Vill förbättra standard

Vill förbättra standard

Nicholas samordnade SILVER

Nicholas samordnade SILVER

Hoai - viktig brobyggare

Hoai - viktig brobyggare

Emma Börjesson

Emma Börjesson

Sidan uppdaterad 2009-02-13