Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

The Swedish Centre for Applied Cultural Analysis (SCACA)

The Swedish Centre for Applied Cultural Analysis (SCACA) är ett innovativt initiativ som stöds av rektors strategiska medel vid Högskolan i Halmstad. Syftet med detta initiativ är att stimulera en kreativ utveckling av teori och praktik genom att föra samman forskare inom samhällsvetenskap och humaniora med externa aktörer i kollaborativa och samproducerande forskningsprojekt.

SCACA fungerar som en plattform för att knyta samman kultur och samhällsvetenskapliga forskare för att kritiskt och konstruktivt undersöka, utveckla, definiera och avancera nya sätt att tänka teoretiskt och metodologiskt samt utveckla tekniker för praktisk intervention inom ramen för tillämpad kultur- och samhällsvetenskap.

SCACA är ett samarbete mellan Högskolan i Halmstad, Lunds universitet och RMIT University i Melbourne, Australien. Forskningen inom SCACA har sin grund i kvalitativt orienterade kultur- och samhällsvetenskaper med ett särskilt fokus på interdisciplinärt arbete med en blick bortom akademin. SCACA utvecklar tillämpad men samtidigt teoretisk driven och utvecklande kultur- och samhällsanalytisk forskning kring teman rörande kunskap, improvisation, förändring och framtid. Inom SCACA utvecklas innovation forskningsmetodologier inom etnografi, konst, kreativa metoder och intervenerande forskning. Forskning inom SCACA utvecklas i samarbete med industriella partners och andra externa aktörer såväl i Sverige som internationellt. En övergripande ambition med SCACA är att göra et tydligt avtryck även utanför akademin och det genom en särskild samverkansmodell som tar hänsyn till både akademiska och icke-akademiska värden.

Skicka ett e-postmeddelande till Christopher Martin om du är intresserad av att få fortlöpande information om SCACA:s aktiviteter. SCACA har även en Facebooksidalänk till annan webbplats samt en grupp på Högskolans intranät Insidanlänk till annan webbplats (för personal).

SCACA medlemmar

Thomas O’Dell
Professor

Sarah Pink
Professor

Heather Horst
Associate professor

Robert Willim
Associate professor

Vaike Fors
Senior Lecturer

Anna Isaksson
Senior Lecturer

Christopher Martin
Doctoral candidate

Sidan uppdaterad 2018-01-16