Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Forskningsprojekt FIRe

I projektet FIRe undersöker vi hur normer inom brandförsvaret hindrar en utveckling av både jämställdhet och verksamheten som sådan. Genom normkritiska designprocesser ska vi utveckla och testa nya former för omklädningsrum, uniform och fysiska arbetsmoment.

Normer är ofta oskrivna regler och föreställningar om hur något är och bör vara. Vi har tittat på hur vissa arbetsmoment är organiserade i dag, hur fysiska rum är utformade samt hur uniform och skyddsutrustning definieras utifrån föreställningar om kvinnor och män. Sedan har vi genom normkritisk design materialiserat idéer, synliggjort problem och utmaningar kopplat till dessa i form av tre olika designkoncept:

  • Brandlås
  • Skyddstopp
  • Återhämtningsrum

Koncepten fungerar just nu som utgångspunkt för diskussion och reflektion för att komma vidare, tänka nytt och hitta nya lösningar – bortom normer och kategorierna kvinnor och män för en effektivare och mer inkluderande brandförsvar.

Projektledare för Fire är Emma Börjessonöppnas i nytt fönster vid Akademin för informationsteknologi.

Sidan uppdaterad 2018-01-16