Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-03-01. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Forskningsprojekt FIRe

I projektet FIRe (Future Inclusive Rescue service) undersöker vi hur normer inom brandförsvaret hindrar en utveckling av både jämställdhet och av verksamheten. Genom normkritiska designprocesser utvecklar och testar vi nya former för omklädningsrum, uniform och fysiska arbetsmoment. Normkritisk Design är formgivning som utifrån en maktanalys synliggör och utmanar normer.

Normer är ofta oskrivna regler och föreställningar om hur något är och bör vara. Vi har tittat på hur vissa arbetsmoment är organiserade idag, hur fysiska rum är utformade samt hur uniform och skyddsutrustning definieras utifrån föreställningar om kvinnor och män. Sedan har vi genom normkritisk design materialiserat idéer, synliggjort problem och utmaningar kopplat till dessa i form av tre olika designkoncept: ”Brandlåset”, ”Skyddstoppen” och ”Återhämtningsrummet”.

Koncepten ska framförallt betraktas som utgångspunkt för diskussion och reflektion för att komma vidare, tänka nytt och hitta nya lösningar - bortom normer och kategorierna kvinnor och män, för ett effektivare och mer inkluderande brandförsvar. Dessa tre koncept togs fram i forskningsprojektet Origo (2013-2015) som prototyper och diskussionsmaterial och har i FIRe utvärderats och utvecklats utifrån potentialen att kunna implementeras. Arbetet med att undersöka förutsättningarna för implementering, och i vilken form, pågår.

Skyddstoppen

Skyddstoppen är ett av forskningsprojektets tre designkoncept.

Sidan uppdaterad 2018-03-01