Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-03-01. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Återhämtningsrummet

Återhämtningsrummet är till för all brandpersonal oavsett könsidentitet. Här sker gemensamma samtal och återhämtning efter ett larm. Dusch och omklädning efter ett larm sker i separata dusch- och omklädningsbås.

Återhämtningsrummet

Återhämtningsrummet startade som en vidareutveckling av dagens omklädningsrum och dess funktion. Brandmän vittnade om att det var i omklädningsrummen som de informella samtalen skedde, vilka hade stor betydelse för den psykiska återhämtningen efter ett larm. Här byggs också en laganda när en duschade och bastade ihop.

I arbetet med återhämtningsrummet tog vi fasta på de positiva funktioner som omklädningsrummet hade men ställde oss kritiska till att omklädningsrummet var könsindelat. Det könsindelade omklädningsrummet byggde på idén om att det bara finns två kön (män respektive kvinnor) och att alla av samma kön känner sig bekväma att vara nakna ihop, samt på den heteronormativa idén om att kvinnor och män bör separeras på grund av sexuell attraktion mellan könen. På de brandstationer vi besökte hade kvinnorna ofta ett lite mindre separat omklädningsrum, där de inte sällan var helt ensamma (beroende på antalet kvinnor under ett skift), medan männen bytte om i grupp och stärkte med det sin sammanhållning. Männen fick också i omklädningsrummet möjlighet till en mer informell relation till sina chefer (då majoriteten av cheferna är män), vilket inte kvinnorna fick.

Ett omkädningsrum där alla känner tillhörighet

Konceptet med ”Återhämtningsrummet” var för oss en ambition att göra ett omklädningsrum för alla oavsett könsidentitet och där återhämtning efter ett larm sker gemensamt. I vårt första förslag så fanns ett gemensamt utrymme där brandpersonalen kunde ”landa” innan duschen. Sedan gick var och en in i varsitt separat duschbås där dusch och omklädning sker, men med öppet till tak för att möjliggöra fortsatta samtal. Ingen nakenhet sker tillsammans.

Efter utvärderingar av återhämtningsrummet har vi vidareutvecklat konceptet i samråd med brandpersonal och arkitekter. Vi ser fortsatt att dusch och omklädnad bör ske separat och att omklädningsrummet består av dusch- och omklädningsbås men att den kollektiva återhämtningen med samtal bör förflyttas till ett annat rum och ske först efter dusch och omklädnad.

 

Sidan uppdaterad 2018-03-01