Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-03-01. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Partner och samverkan

En viktig utgångspunkt för oss är att normkritiska innovationer ska vara grundade i de behov som finns i det omgivande samhället. Att samverka med olika aktörer och involvera flera kompetenser, perspektiv och erfarenheter är därför en given motor i vårt normkritiska arbetssätt. 

I FIRe medverkar följande partner:

  • Södertörns brandförsvarsförbund
  • Högskolan i Halmstad
  • Hallandia AB
  • Gulins À la carte
  • Carlstedt Arkitekter

Genom workshoppar, fokusgrupper och samtal har vi på olika sätt utvärderat de tre designkoncept som togs fram i det tidigare projektet Origo. För att utreda innovationspotentialen och förutsättningarna för utveckling och implementering i brandförsvarets verksamhet har även fler aktörer varit involverade. Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten (KIR), Räddningstjänsten i Halmstad, Arbetsmiljöombud, Arbetsmiljöverket, MSB och Kommunal är några exempel.

Fire är finansierat av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Projektet är förlagt på Högskolan i Halmstad och involverar forskare från Högskolan i Halmstad, Göteborgs Universitet, KTH och Aaltouniversitetet.

Sidan uppdaterad 2018-03-01