Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-02-27. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.
Elektronikcentrum i Halmstad invigning 2015

Den 11 september 2015 invigde ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, Elektronikcentrum i Halmstad (ECH), skapat av Högskolan i Halmstad i samverkan med västsvenskt näringsliv. ECH gör att regionen, och därmed hela Sverige, på allvar kan konkurrera på den globala teknikmarknaden.

Seminarium och paneldebatt vid invigningen av Elektronikcentrum i Halmstad om ökad regional tillväxt och attraktionskraft. Johan Carlstedt, från IVA, berättade om projektet ”Attraktionskraft för hållbar tillväxt”.

ECH möjliggör för många olika områden, det är lätt att låsa sig vid bara elektronik men det finns många fler användningsområden.”

Catarina Dahlöf, regiondirektör på Region Halland och medlem i högskolestyrelsen


I samband med invigningen av Elektronikcentrum hölls en konferens för Högskolans KK-miljö. Högskolan i Halmstad är ett av tre lärosäten i landet som kvalificerat sig för att bli utnämnd till så kallad KK-miljö av Stiftelsen för kunskaps- och kompetens­utveckling, KK-stiftelsen. För att spegla Högskolans profil har KK-miljön fått namnet Forskning för innovation.

Sidan uppdaterad 2018-02-27