Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-12-15. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2015-12-08

ECH julröd

ECH i juletid

För framtidens elektronik i Halmstad.

Den 8 december samlades nätverket för att diskutera möjligheter med elektronikcentrum. Per Isacsson från Rhode & Schwarz gav en kort EMC-presentation och gruppen diskuterade utveckling av utbildning och hur kompetensbehovet i verksamheterna ser ut. 

Sidan uppdaterad 2015-12-15