Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-04-26. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Hälsoteknikcentrum Halland

Att äldre människor utgör en allt större andel av vår befolkning ställer nya krav på vår samhällsorganisation, däribland ett ökat behov av vård och omsorg.

Hälsoteknikcentrum Halland (HCH) är ett sätt att möta de stora samhällsutmaningarna genom utveckling av produkter, tjänster och metoder. De senaste årens snabba teknikutveckling skapar enorma möjligheter för hälsoinnovationer som kan tillgodose samhällets nya behov.

Syftet med HCH är att genom samverkan mellan och inom akademi, närlingsliv och offentlig sektor ytterligare utveckla Hallands särställning inom vården, stärka länets innovationskraft och bidra till en ökad tillväxt.

Läs mer på HCH:s webbplats.länk till annan webbplats

HCH webpage
Sidan uppdaterad 2017-04-26