Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-10-26. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Examensarbete

– Information till företagare

Har ert företag en idé om ett examensarbete? Söker ni rätt kompetens för att studera eller lösa ett problem? Tveka inte att kontakta oss:

Stella Erlandsson, samordnare
Hans-Erik Eldemark, hantering av projektdatabas

Lista över föreslagna, pågående och utförda examensarbeten

Angående kostnader, sekretess och IPR för examensarbeten på ingenjörsprogrammen

Resultatansvar – I utbildningsprojekt kan aldrig läggas ett ansvar på dem som utför arbetet att det är slutfört till en viss tidpunkt eller att ett visst resultat nås. Därför är uppgifter där sådana krav måste ställas inte lämpliga som examensprojekt.

Var utförs arbetet? – Det beror på arbetets karaktär. Om all nödvändig utrustning finns på företaget, det är svårt att utföra arbetet någon annanstans eller det föreligger önskemål från företaget, så utförs arbetet på företaget. Om erforderlig utrustning (och resurser) finns på högskolan, kan arbetet utföras på högskolan.

Kostnader – Högskolans utrustning och projektlokaler ställs gratis till förfogande, likaså kostnaden för handledning. Materialkostnader, inköp av standarder, utrustningar (som saknas på skolan) m.m. och resor, föranledda av arbetet, betalas av företaget. Eventuella ersättningar för resor mellan företaget och högskolan blir en fråga mellan företaget och projektgruppen. Företaget betalar inget för huvudhandledarens arbete. Söker man finansiering för egen idé kan man t.ex. kontakta ALMI.

Sekretess – Om du eller företaget så önskar, skrivs sekretessavtal mellan företaget och de personer som får insyn i verksamheten. Upphovsmannarätt m.m. bör regleras genom avtal före arbetets igångsättning. Inga avtal kan skrivas mellan företag och Högskolan.

Rätt till uppfinning
– Upphovsrätt styrs av svensk lagstiftning. Avtal om upphovsrättens fördelning bör skrivas. Grundläggande gäller att studenten har upphovsrätt till producerat material.

Sidan uppdaterad 2018-10-26