Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-03-23. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Examensarbete

- Halvtidsseminarium

Vid halvtidsseminariet presenteras hittills uppnådda resultat i projektet och en förfinad plan på hur målen med examensarbetet kommer att nås. Ett mål är att vid halvtidspresentationen vara helt klar med projektets bakgrunds- och metoddel.

Innan seminariet skall du lämna i en halvtidsrapport. Denna kommer tillsammans med presentationen att bedömas. De arbeten som inte bedöms att bli klara till slutseminariet kommer att få göra sin slutpresentation vid det andra examinationstillfället i kursen. Projektplan och handledning kommer då att anpassas efter detta. Se detta dokument för hur halvtidsrapporten bedöms.PDF (pdf, 193.4 kB) För varje projekt är det 15 minuters presentation följt av 10 minuter av frågor. Är det fler än en projektmedlem skall tiden mellan studenterna delas lika.


Kontaktuppgifter till examinator för respektive program


<< Tillbaka till förstasidan för processen för examensarbete.

Sidan uppdaterad 2018-03-23