Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-10-23. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Examensarbete

Att skriva uppsats

Image map Att skriva uppsats Att tänka kritiskt Krav och kriterier Introduktionsseminarie Halvtidsseminarie Slutseminarie Slutseminarium

Viktigt att tänka på

Råd från tidigare studenter

”Det kanske låter som en klyscha men ett av de bästa råd du kan få är, börja i tid!”

Uppsatsprocessen tar alltid längre tid än planerat och möjligheten att skriva en bra och gedigen uppsats ökar ju tidigare du sätter igång. Tankearbetet innan och under processen är en viktig faktor i att skriva en så bra uppsats som möjligt, så ge dig själv tid.

Försök även att utnyttja de kurser i forskningsmetod och uppsatsskrivande som går innan eller parallellt med kandidatuppsatsen. Det är smart att redan i detta skede fundera över potentiella ämnen, frågor och metoder. I dessa kurser ges verktyg du har nytta av under uppsatsprocessen så se till att utnyttja dem fullt ut.

Under uppsatsprocessen kommer du ha ett antal seminarier och handledningar. Till dessa tillfällen är det viktigt att komma väl förberedd. Tänk noggrant igenom vad du vill få hjälp med, vilka frågor du vill ha svar på, etc. Kort sagt, för att få värdefull feedback gäller det att ha ett underlag som handledare och kurskamrater kan ge feedback på.

Handledaren stöttar dig under processen men kom ihåg att du ansvarar för din uppsats. Det är du som skriver uppsatsen och det gäller för dig att utnyttja de tillfällen till feedback och handledning som ges. Kom även ihåg att du har kurskamrater som genomgår samma process som du. Utnyttja varandra, bolla idéer och tankar och diskutera med varandra.

Om du behöver hjälp med skrivarbetet finns stöd att tillgå via Skrivpunkten. Hjälp med att hitta litteratur och tidigare forskning kan du få på högskolans bibliotek

Till höger finner du kontaktuppgifter till handledare och examinatorerPDF (pdf, 86.5 kB), uppsatsmallar, exempeluppsatser och länkar till skrivpunkten för mer information.

Val av ämne och metod

Att hitta och välja ett ämne att skriva om är ett av de viktigaste besluten i uppsatsprocessen. Välj ett ämne du själv tycker är intressant men tänk också på att det ska vara undersökningsbart. Studien ska även vara möjlig att genomföra givet tidsramen.

Innan du väljer ämne och frågeställning är det en god idé att undersöka litteratur inom området och tidigare forskning. På så sätt får du uppslag som kan hjälpa dig att designa undersökning och formulera din fråga. Undersök vad som tidigare gjorts inom ämnet och vad som inte har gjorts. Det är också en god idé att undersöka vad för forskning som bedrivs på lärosätet och vad lärare och handledare forskar om.

En annan viktig del av processen är att välja rätt metod och att den metod du väljer matchar din studie och din fråga. Vad är det du faktiskt undersöker och vilken metod är bäst lämpad för att besvara din fråga? Fråga gärna din handledare för att få tips och råd kring metodval och återigen utnyttja de kurser som ligger innan uppsatsen för att bekanta dig med olika metoder.

Ett annat tips är att läsa och inspireras av uppsatser som tidigare skrivits på avdelningen för informatik. Exempeluppsatser går att hitta i menyn till höger. Då kan du se vad tidigare studenter skrivit om och hur deras uppsatser är uppbyggda och strukturerade.

Sidan uppdaterad 2018-10-23