Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-05-23. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Examensarbete

Krav & kriterier

Image map Att skriva uppsats Att tänka kritiskt Krav och kriterier Introduktionsseminarie Halvtidsseminarie Slutseminarie Slutseminarium

För att kunna påbörja examensarbetet måste du ha tagit ett visst antal poäng inom ämnet. För informatikstudenter innebär detta 31-60 hp eller motsvarande. Det kan även finnas krav på att du måste vara godkänd på vissa kurser. För mer information om vad som gäller ta kontakt med programansvarig.

Målet med examensarbetet är att du som student ska tillämpa och påvisa att du har de kunskaper och färdigheter som anges i kursplan och i examensmålen. Detta gör du genom en vetenskapligt grundad studie. Exempel på kunskaper du ska påvisa är problematisering, metoder, analys, kritiskt tänkande och akademiskt skrivande.

Under processen kommer du genomföra ett examensarbete som visar på fördjupad behandling av informatikämnet. Examination sker genom obligatoriska seminarier, opponering på andras arbeten och framläggande och försvar på det egna examensarbetet. Betygsskalan är U, G, VG. Om du får betyget U har du rätt till ytterligare två examinationstillfällen.

För att hitta mer information och kursplan kolla i Blackboard.

Sidan uppdaterad 2018-05-23