Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-01-19. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Examensarbete

Seminarium ett - Problem och syfte

Image map Att skriva uppsats Att tänka kritiskt Krav och kriterier Introduktionsseminarie Halvtidsseminarie Slutseminarie Slutseminarium

Vid det inledande seminariet behandlas problem och syfte. Vid detta tillfälle ska du kunna presentera en undersökningsbar frågeställning som är grundad i tidigare forskning inom området. Du ska kunna argumentera för frågeställningens relevans och ämnesmässiga betydelse.

Inför seminariet är det viktigt att du har en idé om hur frågeställningen kan undersökas, vilken litteratur du kan ta stöd av och studiens förväntade resultat. Det är viktigt att du noggrant går igenom din text, dina argument och val. Tänk också igenom vad det är du vill ha feedback på. För att få kvalitativ feedback är det en god idé att se till så texten är läsbar, begriplig och korrekt formaliamässigt. Ju mer genomarbetad texten är desto bättre feedback kan du få. Efter seminariet är tanken att du ska utveckla problem och syfte med stöd av den feedback du fått av opponent och handledare.

Sidan uppdaterad 2016-01-19