Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-02-17. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Examensarbete

Seminarium två - Metod

Image map Att skriva uppsats Att tänka kritiskt Krav och kriterier Introduktionsseminarie Halvtidsseminarie Slutseminarie Slutseminarium

Vid seminarium två behandlas den valda metoden.

Inför seminariet ska du ha en klar idé om hur frågeställningen kan undersökas och hur det insamlade materialet lämpligen analyseras. Du ska kunna argumentera för de val du gjort gällande metod och analys likaså behöver du tänka igenom alternativa tillvägagångssätt.

Det är viktigt att du noggrant går igenom din text, dina argument och val. Tänk också igenom vad det är du vill ha feedback på. För att få kvalitativ feedback är det en god idé att se till så texten är läsbar, begriplig och korrekt formaliamässigt. Ju mer genomarbetad texten är desto bättre feedback kan du få.

Sidan uppdaterad 2016-02-17