Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-02-17. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Examensarbete

Seminarium tre - Resultat och analys

Image map Att skriva uppsats Att tänka kritiskt Krav och kriterier Introduktionsseminarie Halvtidsseminarie Slutseminarie Slutseminarium

Vid seminarium tre behandlas analys, diskussion och slutsats. Inför detta tillfälle ska den empiriska delen av studien vara slutförd och analysen, diskussion och slutsatsen vara påbörjad.

Resultaten av analysen ska möjliggöra en diskussion, som driven av frågeställningen, lägger en grund för uppsatsens slutsatser. Vid seminariet ska du kunna argumentera för den analys och diskussion du gjort och ha en idé om vilka slutsatser som kan dras av din studie. 

Då du formulerar uppsatsens slutsats är det viktigt att du kontrollerar att du besvarat frågeställningen, att du sammanfattat uppsatsens viktigaste resultat och att du kritiskt reflekterat över vilken betydelse slutsatserna kan ha i ett vidare sammanhang.

Det är viktigt att du noggrant går igenom din text, dina argument och val inför seminariet. Tänk också igenom vad det är du vill ha feedback på. För att få kvalitativ feedback är det en god idé att se till så texten är läsbar, begriplig och korrekt formaliamässigt. Ju mer genomarbetad texten är desto bättre feedback kan du få.

Efter seminariet är tanken att du ska färdigställa analysen, utveckla diskussionen och precisera slutsatserna.


Sidan uppdaterad 2016-02-17