Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-01-19. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Examensarbete

Slutseminarium

Image map Att skriva uppsats Att tänka kritiskt Krav och kriterier Introduktionsseminarie Halvtidsseminarie Slutseminarie Slutseminarium

Vid slutseminariet lägger du fram och försvarar din uppsats. Inför seminariet ska du således ha ett komplett examensarbete. De arbeten som inte anses kompletta kommer inte att kunna läggas fram.

Du ska vid detta tillfälle också opponera på någon annans arbete. Som opponent ska du diskutera framlagd uppsats kvaliteter och brister. Under seminariet driver du som opponent diskussionen och författaren försvarar sin uppsats. Som opponent är det ditt ansvar att disponera tiden väl så att du hinner behandla uppsatsen i sin helhet. Det innefattar att ge auditoriet och examinatorPDF (pdf, 86.5 kB) en god bild av uppsatsens styrkor och svagheter, samt ge tid för eventuella frågor.

När du opponerar ska du vara noggrann med att formulera dig konstruktivt och ställa väl genomtänkta frågor. Tänk på att ställa en fråga i taget och att ge författaren tid att svara, kommentera eller förklara. Koncentrera dig på väsentligheter i kritiken, undvik att ödsla tid på detaljer såsom stavfel och liknande (denna typ av brister ska framgå av den skriftliga opponeringen).

Som författare ska du försvara din uppsats genom att besvara frågor och bemöta kritik från opponent, auditoriet eller examinatorPDF (pdf, 86.5 kB). Som författare av uppsatsen förväntas du även hantera framförd kritik ödmjukt, samtidigt som du sakligt försvarar uppsatsen. Undvik att gå i överdriven försvarsställning.

Sidan uppdaterad 2016-01-19