Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-10-26. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Veronica Brock i DLC, Harry Potter-inspirerad

Bild: LOTTA ANDERSSON

Kultur

Kultur är ett av de prioriterade områdena på Digitalt laborativt centrum.

Digitaliseringen är ingen avgränsad teknik som lever i ett hörn av samhället, utan är en motor i samhällsomvandlingen och påverkar oss som kulturella människor: hur vi lever, konsumerar, roar oss, utvecklar och upprätthåller sociala relationer, hur varor och tjänster produceras och hur vi gör affärer. I ett kulturellt perspektiv kan DLC även vara en tillgång både vad gäller att kontextualisera material genom en historisk, idéhistorisk och kulturell diskurs och genom att arbeta med den faktiska presentationsformen utifrån kompetens inom narrativ teknik, språkbehandling samt visuella uttryck såsom konst och film.

Bockstensmannen-projektet

Forskare/lärare inom olika ämnesområden från olika akademier samarbeter med att utveckla den sociala roboten Furhat till att bli Bockstensmannen. Projektet har fokus på att utveckla och programmera en dialog i syfte att exempelvis en skolelev kan ställa frågor till roboten/Bockstensmannen och få svar på hur det var att leva på den tiden. Kontakt: Jens Lerbom, Jesper Hakeröd, Rickard Melkersson

VRoom

Region Halland och Högskolan i Halmstad har under hösten och vintern 2017–2018 hållit en utbildning för personal inom kultur, vård och skola för att utforska, testa på och tänka vidare kring VR, AR och visualisering.
Kontakt: Per Österberg

Se filmen som Region Halland har tagit fram om VRoom:

Sidan uppdaterad 2018-10-26