Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-06-29. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Hälsa i ett postpolitiskt tidevarv – de unga medborgarna i skolans läroböcker

"Din kropp, den enda du har!" Så lyder rubriken till ett kapitel i en lärobok för gymnasiet om idrott och hälsa. Den uttrycker något självklart. Samtidigt påvisar den en tendens i samhället som innebär att viktiga områden, som hälsa, i allt högre utsträckning betraktas som den enskilda individens ansvar. Ibland sägs det att det är dina personliga val som avgör hur din kropp ser ut och hur du mår, vilket grundas på normen om individens val och ansvar. Vi tycks leva i en tid där samhällsproblem reduceras till individuella problem samtidigt som behovet av gemensamma – politiska och demokratiska – lösningar på olika samhällsproblem finns kvar.

Med det här projektet vill vi undersöka om samhällets normer avspeglas i skolans läromedel. På vilka sätt betraktas hälsa i skolans värld? Individualiseras hälsa eller skildras hälsofrågan ur ett samhälleligt – politiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt – perspektiv? Vilken sorts unga medborgare konstrueras därmed och vilka implikationer kan det ha för vårt framtida samhälle?

Projektdeltagare:

Claes Malmberg
Anders Urbas

Projektperiod: 2017

Claes Malmberg

Anders Urbas

Sidan uppdaterad 2017-06-29