Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-12-05. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

MOSO (Mentoring and Observation Software) – interaktiv observation som ska höja kvaliteten på handledningen

I ett internationellt forskningsprojekt utvecklar forskare från Högskolan i Halmstad en ny applikation för interaktiv observation som ska höja kvaliteten på handledningen. I projektet får studenter och handledare pröva programvaran MOSO, vilken är särskilt utformad för observationsbaserad handledning.

Presentationsfilm om MOSO

Engelska version av filmen om MOSO: Research on technology in supervision in VFU-schoolslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Studenter och handledare delar bilder, videoklipp och kommentarer; före, under och efter undervisningen. All dokumentation samlas i en digital logg. Med MOSO skapar studenter och handledare en tydlig relation mellan planering, undervisning och handledning.

MOSO (Mentoring and Observation Software) har utformats på Universitet i Agder och har sedan utvecklats till ett forskningsprojekt i samarbete mellan Högskolan i Halmstad och de norska lärosätena Universitetet i Agder (UiA) och Det Arktiske Universitet i Tromsö (UiT). När forskarna från Högskolan i Halmstad först kom i kontakt med projektet våren 2016 bjöd de in projektgruppen från Agder och Tromsö till Halmstad. Forskarna var överens om att implementera och utvärdera applikationen på alla tre lärosäten. Den bakomliggande tanken vara att utveckla ett digitalt redskap som kunde samla olika former av dokumentation inför handledningen.

Högskolan i Halmstad arbetade redan med att lärarstudenterna filmade och analyserade varandras undervisning, inom försöksverksamheten med övningsskolor. Med den nya appen blev det även möjligt att förbättra observationsunderlagen.

MOSO testas nu på olika övningsskolor. Övningsskolor innebär att koncentrera lärarstudenternas VFU (verksamhetsförlagda utbildning) på några få skolor som har ett nära samarbete med lärosätet. Utöver den sedvanliga VFU:n är studenterna kontinuerligt ute på övningsskolan under de högskoleförlagda kurserna.

MOSO-skärm-läsplatta-smart telefon

Anslagsgivare/finansiärer

Högskolan i Halmstad Universitetet i Agder

Samverkanspartners

Universitetet i Agder UiT

Projektdeltagare

I MOSO-teamet på Högskolan i Halmstad ingår Ann-Christine Wennergren, Fredrik Thornberg, Caroline Nagy och Eva Hansson.

 

Steg för steg från planering till handledning med MOSO

Projektperiod 2016–pågående

Fredrik Thornberg

Fredrik Thornberg Bild: JOACHIM BRINK

Ann-Christine Wennergren

Ann-Christine Wennergren Bild: KRISTINA RÖRSTRÖM

Sidan uppdaterad 2018-12-05