Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-05-09. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Skönlitteratur och empati i olika yrken – tre forskningsprojekt

Hur kan vi förbättra inkluderingen vid biblioteken?
– En ny modell för integrationsarbete i läsecirklar vid biblioteken i Halland

Projektetet har uppkommit ur samarbetet om läsfrämjande i regionen (se nedan). Projektet bedrivs i samarbete med Regionbibliotek Halland och syftet är att förankra ett regionalt nätverk för att tillsammans med denna breda grupp aktörer skapa en modell för halländska bibliotekarier för läsecirklar med ett inkluderingssyfte och en inkluderingsstrategi både i rekrytering av deltagare och för samtalen i gruppen. Modellen avser att skapa bättre förutsättningar för de som bor i Halland med utrikesbakgrund att förbättra sina kunskaper i svenska men även få möjligheter till skapa ett bredare socialt nätverk, samtidigt som möjligheter ges till ett tanke- och erfarenhetsutbyte mellan de med inrikes- och de med utrikesbakgrund för att minska omedvetna fördomar åt båda hållen.

Projektperiod: oktober 2016 – oktober 2017

Finansieras av:
Högskolan i Halmstad och Region Hallandlänk till annan webbplats.

Medverkande:
Anna Fåhraeus
Jonas Asklund
Maria Ehrenberg (Region Halland)

Är du intresserad av att sitta med i nätverket eller har frågor, kontakta oss gärna!

En följestudie av läsfrämjande i Hallands län

Detta projekt är en preliminär tillämpad följestudie av ett utbildningsinitiativ om läsfrämjande för kommunanställda, skolpersonal, bibliotekarier, författare och vuxenutbildare i Halland. Syftet med studien är att utvärdera de kompetenshöjningsinsatser som görs under 2016 och hur ny forskning om empati i förhållande till skönlitteratur kan bidra till bibliotekariernas arbete i regionen. I det sammanhanget ställs frågan om hur bibliotekarierna idag uppfattar begreppet ’bildning’ och hur påverkar det deras syn på sin roll till skönlitteratur? Resultaten ska sammanställas, utvärderas och ligga till grund för ett fortsatt samarbete mellan Högskolans forskare och Regionbibliotek Halland. Läsfrämjandeprojektet som bedrivs av regionen beräknas fortsätta till 2020.

Detta projekt bedrivs I samarbete med Regionbibliotek Hallandlänk till annan webbplats.

Projektperiod: 2016

Finansieras av:
Högskolan i Halmstad
SCACA (The Swedish Centre for Applied Cultural Analysislänk till annan webbplats)
Region Hallandlänk till annan webbplats

Medverkande:
Anna Fåhraeus
Jonas Asklund
Maria Ehrenberg (Region Halland)

Kvalitetshöjning av samtal om skönlitteratur och empati i sjuksköterskeutbildningen

Detta projekt undersöker om en narrativ processmodell för empati kan säkra en bättre metakognitiv förståelse för hur empati fungerar i samtal om skönlitteratur med sjuksköterskestudenter. Om empati kan behandlas som en dynamisk process (med ett systematiserat ordförråd) vid samtal då skulle detta bidra till en kvalitetsfördjupning vid professionella reflekterande samtal om patientomvårdnad och empati bland sjuksköterskor (och annan personal) och potentiellt till bättre förståelse av en del av orsakerna bakom empatitrötthet.

Vi som arbetar i projektet är litteraturvetare och omvårdnadslärare och forskare.

Projektperiod: HT 2014 – HT 2016

Medverkande:
Jonas Asklund (LHS)
Catrine Brödje (LHS)
Anna Fåhraeus (LHS)
Kristina Hildebrand (LHS)
Jeanette Källstrand-Eriksson (HOV)
Jörgen Öijervall (HOV)

Sidan uppdaterad 2018-05-09