Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-07-11. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Språkbrukets betydelse för identitet, makt och välmående

Språket är en oskiljaktig del av människans vardag. Därför vill vi i det här projektet undersöka vilken betydelse språkbruk i vardagen har för människors skapande av identitet, maktrelationer och känsla av välmående.

Vi fokuserar på två grupper: dels ungdomar (där språkbruk i digitala medier antas få konsekvenser för identitetsutvecklingen, skapandet av en social position i gruppen och känslan av välmående), dels olika generationers invandrade unga vuxna (där den omgivande språkmiljön på samma sätt antas få konsekvenser för känslan av identitet, integrering / utanförskap och välmående).

Anslagsgivare:

Interna medel

Projektdeltagare:

Emilia Aldrin och Linnea GustafssonSidan uppdaterad 2018-07-11