Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-08-29. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Vindkraftslandskap och estetisk i Skandinavien

Kunskapsunderlag om preferenser rörande vindkraftslandskapet skapar förutsättningar för välgrundade miljökonsekvensbeskrivningar om vindkraftens effekter på landskapsupplevelsen. Målet med forskningsprojektet är att öka kunskapen om besökares och invånares värderingar av vindkraftslandskapet i Skandinavien. Den visuella, emotionella och associativa upplevelsen av vindkraftslandskapet studeras.

Forskningsprojektet leder till konkreta förslag på hur landskapsvärden beaktas i miljökonsekvensbeskrivningen och effekterna för olika grupper kan bedömas. Härtill frambringas kunskap som problematiserar och fördjupar vindkraftens effekter på landskapsbilden.

Anslagsgivare:

  • Göran Gustafssons stiftelse för natur och miljö i Lappland.
  • Birgit och Gad Rausings stiftelse för humanistisk forskning.
  • Magnus Bergvalls stiftelse.
  • Interna medel, Högskolan i Halmstad.
  • Övriga.

Partner/samverkan:

  • Länsstyrelsen.
  • LRF (Lantbrukarnas riksförbund).

Projektdeltagare:

Kristina Thorell

Projektperiod:
2016-01-01–2018-03-15

Kristina Thorell

Sidan uppdaterad 2018-08-29