Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-10-24. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Medie- och informationskunnighet, MIK, 7–8 november 2017

Nationell sammankomst kring Medie- och informationskunnighet. Konventet har i år temat "MIK – digitala verktyg i lärandemiljön". MIK-konventen är årliga och arrangeras i en stafett mellan de av landets lärosäten som erbjuder lärarutbildningar.

Det fjärde MIK-konventet kommer att arrangeras på Högskolan i Halmstad med medfinansiering av Statens medieråd. För att konventet ska bli så innehållsrik som möjligt kommer olika intresseområden inom MIK att presenteras och diskuteras och deltagare ombeds att inför tisdagens workshops att fundera på frågor bifogade i programmet och utifrån erfarenheter på de egna lärosätena.

Bakgrund

I november 2014 genomfördes den första nationella sammankomsten kring medie- och informationskunnighet (MIK). MIK-konventen ska sedan återkomma årligen och arrangeras i en stafett mellan de av landets lärosäten som erbjuder lärarutbildningar. Malmö högskola, Södertörns högskola och Statens medieråd samarrangerade det allra första konventet. Det följdes 2015 av lärarutbildningen vid Södertörns högskola och senast på Högskolan i Borås 2016.

MIK-begreppet har sin bakgrund i Unescos ramverk Media and Information Literacy och översattes till svenska av Nordicom vid Göteborgs universitet (se bilden).

På många lärosäten har MIK kommit att användas som ett samlingsbegrepp för de diskussioner som brukar samlas under benämningen informations- och kommunikationsteknologi (IKT). Det innebär att MIK även handlar om medier i skolan och de undervisnings- och läromedel som används i skolan. Här ingår inte bara böcker, skärmar och laptops utan även den digitala närverksstruktur och onlinemiljö som alltmer lärande sker inom.

Program och inspiration

För att få lite inspiration kan du titta på filmen som presenterar förra årets konvent i Borås (se under information). Där hittar du också det preliminära programmet för konferensen.

Välkommen att deltaga på årets konferensen, vi ser fram emot att träffa dig! Anmäl dig nedan.

Välkomna!

 

Anmälan

Anmälan till konferensen görs i formuläret nedanför. OBS! Deltagaravgiften på 1300 kr exkl. moms, måste vara betald för att anmälan ska ses som fullständig. Anmälan är bindande!

Bankgiro: 5328-2414, Danske Bank Sverige.
Vid betalningen måste du ange ditt namn, samt märk betalningen:"MIK 2017" och "980075".

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 15 oktober klockan 23.59.
MIK, medier och informationskunnighetbegreppet innehåller många olika kunskapsideal.

Medie- och informationskunnighetsbegreppet (MIK) innehåller många olika kunnighetsdelar. Bland dessa ryms och framhålls särskilt frågor om yttrandefrihet, demokrati, utbildning och digitala medier. Källa: nordicum.gu.se

Sidan uppdaterad 2017-10-24