Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-02-07. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Uppdrag Skolverket

Skolverket har tagit fram en lärportal med moduler inom olika ämnesområden. Forskare vid Högskolan i Halmstad har fått uppdraget att ta fram innehåll till lärportalen.

Webbaserad lärarfortbildning om hållbar utveckling

Högskolan i Halmstad har fått i uppdrag att ta fram en modul, en kurs, i undervisning för hållbar utveckling för ämnesövergripande arbete för målgruppen lärare i grundskolans högstadium.

Högskolan i Halmstad ansvarar för att utveckla en modul som utmanar lärarnas undervisning inom kunskapsområdet hållbar utveckling, så att de i ett kollegialt lärande får stöd i att utveckla undervisningen för att ytterligare bli ett stöd i elevers kunskapsutveckling. Målet är en webbaserad modul för lärarfortbildning av lärare 7-9.

Projekttid HT 2017 till och med VT 2018.

Budget 2,4 miljoner SEK.

Deltagande lärosäten är Stockholms universitet, Malmö högskola och Högskolan i Halmstad.

Högskolan i Halmstad är projektägare.

Kontakt: Claes Malmberg, vetenskaplig ledare, samt Anders Urbas.

Sidan uppdaterad 2018-02-07