Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-06-13. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Uppdrag Skolverket

Skolverket har tagit fram en lärportal med moduler inom olika ämnesområden. Forskare vid Högskolan i Halmstad har fått uppdraget att ta fram innehåll till lärportalen.

Webbaserad lärarfortbildning om hållbar utveckling

Högskolan i Halmstad har fått i uppdrag att ta fram en modul, en kurs, i undervisning för hållbar utveckling för ämnesövergripande arbete för målgruppen lärare i grundskolans högstadium.

Högskolan i Halmstad ansvarar för att utveckla en modul som utmanar lärarnas undervisning inom kunskapsområdet hållbar utveckling, så att de i ett kollegialt lärande får stöd i att utveckla undervisningen för att ytterligare bli ett stöd i elevers kunskapsutveckling. Målet är en webbaserad modul för lärarfortbildning av lärare 7-9.

Projekttid HT 2017 till och med VT 2018.

Deltagande lärosäten är Stockholms universitet, Malmö högskola och Högskolan i Halmstad.

Högskolan i Halmstad är projektägare.

Forskare: Claes Malmberg, vetenskaplig ledare, samt Anders Urbas.

Budget 2,4 miljoner kronor.

 

Att använda digitala verktyg i undervisning i naturvetenskap

Den snabba utvecklingen av ett digitalt samhälle ställer nya krav på såväl lärares som elevers kunskaper och förmågor samtidigt som tekniken i sig skapar nya pedagogiska utmaningar och möjligheter i klassrummet. Digitaliseringen av skolan medför att elever och lärare utvecklar en digital kompetens som ger dem möjlighet att möta snabba förändringar och nya utmaningar på en framtida arbetsmarknad.

Med utgångspunkt i de utmaningar lärare står inför avseende skolans digitalisering har Skolverket gett en grupp forskare och lärare vid Högskolan i Halmstad uppdraget att ta fram en kompetensutvecklingsmodul för lärare i naturvetenskap som handlar om att använda digitala verktyg i undervisningen. Modulen vänder sig till lärare som undervisar i biologi, fysik eller kemi på gymnasiet och högstadiet och omfattar ett didaktiskt perspektiv på lärande i naturvetenskap med en integrerad användning av digitala verktyg. Genom modulens innehåll erbjuds lärare möjlighet att prova olika digitala verktyg i olika naturvetenskapliga undervisningssammanhang.

Deltagande lärosäten: Högskolan i Halmstad

Forskare och lärare: Björn Sjödén, Annette Johnsson, Göran Karlsson samt Mattias Rundberg vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle.

Jesper Lund och Philip Heimer vid Akademin för informationsteknologi.

Vetenskaplig ledare och ansvarig för projektet är professor Pernilla Nilsson vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle.

Budget: 2,4 miljoner kronor.

Sidan uppdaterad 2018-06-13