Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-02-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

RUC-samarbeten med fristående verksamheter

Enskilda alternativ inom skolområdet är en viktig del av utvecklingen både inom samhället och näringslivet, och borgar för mångfalden i samhället. RUC samverkar med fristående verksamheter på flera sätt. RUC bjuder regelbundet in fristående verksamheter till informations- och diskussionsmöten.

RUC är en mötesplats mellan aktörer i regionen och Högskolan, och genom utvecklande samarbete vill vi främja skolutveckling i regionens skolor och mellan medarbetare inom kommunal och enskild förskole- och skolverksamhet. Varje år inbjuds därför representanter för de enskilda verksamheterna till informations- och diskussionsmöten. Då väljs även representanter för de fristående verksamheterna till Samrådet.

RUC har avtal med drygt 30 enskilda förskolor i regionen, vilket möjliggör deltagande i kompetensutvecklingsinsatser utan kostnad.

Kontakta RUC:s utvecklingsledare för mer information om hur din fristående verksamhet kan teckna avtal med RUC.

Sidan uppdaterad 2018-02-16